Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa

Nội dung cuốn sách: Viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa; những cống hiến của ông cho sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo vũ khí.

Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa

Thành Đức

Nxb Trẻ

2015

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách: Viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa; những cống hiến của ông cho sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo vũ khí.

Đây là cuốn sách có thể giúp bạn đọc tìm hiểu về cuộc đời của Phạm Quang Lễ từ tuổi học sinh, sinh viên đầy nghị lực, miệt mài học tập, nghiên cứu, trở thành nhà khoa học tài năng, tâm đức trong sáng, trọn đời cống hiến cho quê hương, đất nước trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc cũng như trong xây dựng hòa bình.

Trích dẫn

Thành Đức. Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa. Nxb Trẻ, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Văn học, Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng ViệtCơ sở lý luận văn học
Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng ViệtCơ sở lý luận văn học

Mã QR

Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:57 27/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Experience Economy updated edition

Thứ Tư, 09:49 27/07/2022

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Thứ Tư, 09:36 27/07/2022

Fundamental Accounting Principles seveenth editon chapters 1-12

Thứ Tư, 09:13 27/07/2022

Fundamental Managerial Accounting Concepts Third Edition

Thứ Tư, 08:57 27/07/2022

Fundamentals of Intermediate Accounting

Thứ Tư, 08:43 27/07/2022