Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Nội dung cuốn sách gồm: tổng luận về ngôn ngữ; cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt; cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt; cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt

Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm: tổng luận về ngôn ngữ; cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt; cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt; cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt.

Phần thứ nhất: Tổng luận

 • Chương I. Bản chất xã hội của ngôn ngữ
 • Chương II. Hệ thống tín hiệu ngôn ngữ
 • Chương III. Nguồn gốc và diễn tiến của ngôn ngữ
 • Chương IV. Phân loại các ngôn ngữ

Phần thứ hai: Cơ sợ ngâm học và ngữ âm tiếng Việt

 • Chương V. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học
 • Chương VI. Âm tiết và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt
 • Chương VII. Âm tố và phân loại các âm tố
 • Chương VIII. Âm vị và các hệ thống âm vị của tiếng Việt
 • Chương IX. Các hiện tượng ngôn điệu
 • Chương X. Những hiện tượng biến đổi ngữ âm
 • Chương XI. Chữ viết và chính tả Phần thứ ba: Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt
 • Chương XII. Từ vựng học và từ
 • Chương XIII. Cụ từ cố định
 • Chương XIV. Nghĩa của từ
 • Chương XV. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng
 • Chương XVI. Biến đổi trong từ vựng
 • Chương XVII. Các lớp từ trong từ vựng Phần thứ tư: Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
 • Chương XVIII. Ngữ pháp và ngữ pháp học
 • Chương XIX. Phương thức ngữ phá
 • Chương XX. Phạm trù ngữ pháp
 • Chương XXI. Từ loại
 • Chương XXII. Đoản ngữ

Trích dẫn

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. Giáo dục Việt Nam,2010.

Bộ sưu tập

Văn Học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng ViệtTừ điển Tiếng Việt (Khoảng 39.000 mục từ)Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng ViệtTừ điển Tiếng Việt (Khoảng 39.000 mục từ)Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay

Mã QR

Cơ sở ngôn ngữ học và Tiếng Việt

Nội dung

 • Thứ Hai, 09:20 17/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Từ điển Tiếng Việt (khoảng 39.000 mục từ)

Thứ Hai, 08:25 17/05/2021

Sóng

Thứ Sáu, 16:15 14/05/2021

Vật lí đại cương. Tập hai: Điện dao động sóng

Thứ Sáu, 16:06 14/05/2021

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Thứ Sáu, 15:14 14/05/2021

Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 15:12 14/05/2021