Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Nội dung cuốn sách gồm: tổng luận về ngôn ngữ; cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt; cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt; cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt

Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm: tổng luận về ngôn ngữ; cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt; cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt; cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt.

Phần thứ nhất: Tổng luận

 • Chương I. Bản chất xã hội của ngôn ngữ
 • Chương II. Hệ thống tín hiệu ngôn ngữ
 • Chương III. Nguồn gốc và diễn tiến của ngôn ngữ
 • Chương IV. Phân loại các ngôn ngữ

Phần thứ hai: Cơ sợ ngâm học và ngữ âm tiếng Việt

 • Chương V. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học
 • Chương VI. Âm tiết và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt
 • Chương VII. Âm tố và phân loại các âm tố
 • Chương VIII. Âm vị và các hệ thống âm vị của tiếng Việt
 • Chương IX. Các hiện tượng ngôn điệu
 • Chương X. Những hiện tượng biến đổi ngữ âm
 • Chương XI. Chữ viết và chính tả Phần thứ ba: Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt
 • Chương XII. Từ vựng học và từ
 • Chương XIII. Cụ từ cố định
 • Chương XIV. Nghĩa của từ
 • Chương XV. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng
 • Chương XVI. Biến đổi trong từ vựng
 • Chương XVII. Các lớp từ trong từ vựng Phần thứ tư: Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
 • Chương XVIII. Ngữ pháp và ngữ pháp học
 • Chương XIX. Phương thức ngữ phá
 • Chương XX. Phạm trù ngữ pháp
 • Chương XXI. Từ loại
 • Chương XXII. Đoản ngữ

Trích dẫn

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. Giáo dục Việt Nam,2010.

Bộ sưu tập

Văn Học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng ViệtTừ điển Tiếng Việt (Khoảng 39.000 mục từ)Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng ViệtTừ điển Tiếng Việt (Khoảng 39.000 mục từ)Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay

Mã QR

Cơ sở ngôn ngữ học và Tiếng Việt

Nội dung

 • Thứ Hai, 09:20 17/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Từ điển Tiếng Việt (khoảng 39.000 mục từ)

Thứ Hai, 08:25 17/05/2021

Sóng

Thứ Sáu, 16:15 14/05/2021

Vật lí đại cương. Tập hai: Điện dao động sóng

Thứ Sáu, 16:06 14/05/2021

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Thứ Sáu, 15:14 14/05/2021

Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 15:12 14/05/2021

Video giới thiệu