Sóng

Tài liệu trình bày các nội dung về: Các dao động từ liên kết, nhập mô về sự truyền thống; dây dao động phương trình d'Alembert; dây cáp đồng trục: khái niệm trở kháng;sự lan truyền sóng âm trong các chất lưu; sự lan truyền sóng điện từ trong chân không; bức xạ của lưỡng cực điện; tán sắc, hấp thụ và bó sóng; sóng điện tử trong điện môi; phản xạ và khúc xạ của sóng điện từ.

Sóng

Đào Văn Phúc

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Cuốn sách nội dung gồm 9 chương bao gồm:

  • Chương 1. Các dao động tử liên kết. Nhập môn về sự truyền sóng;
  • Chương 2. Dây dao động;
  • Chương 3. Dây cáp đồng trục; khái niệm trở kháng;
  • Chương 4. Sự lan truyền sóng âm trong các chất lưu;
  • Chương 5. Sự lan truyền sóng điện tử trong chân không;
  • Chương 6. Bức xạ của lưỡng cực điện;
  • Chương 7. Tán sắc, hấp thụ và bó sóng;
  • Chương 8. Sóng điện tử trong điện môi;
  • Chương 9. Phản xạ và khúc xạ của sóng điện tử.

Trích dẫn

Đào Văn Phúc. Sóng. Năm thứ hai, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Sóng Quang học sóngTuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Sóng

Quang học sóngTuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Mã QR

Sóng. Năm thứ hai

Nội dung

  • Thứ Sáu, 16:15 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Vật lí đại cương. Tập hai: Điện dao động sóng

Thứ Sáu, 16:06 14/05/2021

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Thứ Sáu, 15:14 14/05/2021

Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 15:12 14/05/2021

Những kỷ niệm về Bác Hồ với bộ đội phòng quân - không quân.

Thứ Sáu, 15:00 14/05/2021

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Thứ Sáu, 14:50 14/05/2021

Video giới thiệu