Fundamentals of Intermediate Accounting

Now you can get all the accuracy, authority, and student success of the best-selling intermediate accounting text in a brief, streamlined new version

Fundamentals of Intermediate Accounting

Rex A. Schildhouse

Wiley

2003

Now you can get all the accuracy, authority, and student success of the best-selling intermediate accounting text in a brief, streamlined new version!

The authors have made tough decisions about what material remains at the core of the intermediate accounting course, and what details (for example, methods of depreciation) are less important for today's student.

The result of their work is the briefest two/three-semester intermediate text on the market. This new streamlined size will also allow you to introduce case material or special readings as you choose.

Citation

Rex A. Schildhouse. Fundamentals of Intermediate Accounting. Wiley, 2003

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Fundamentals of Intermediate AccountingGiáo trình nguyên lý kế toánLập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng
Fundamentals of Intermediate AccountingGiáo trình nguyên lý kế toánLập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng

QR code

Fundamentals of Intermediate Accounting

Content

  • Thứ Tư, 08:43 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Fundamentals of Cost Accounting

Thứ Tư, 08:30 27/07/2022

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Thứ Tư, 08:26 27/07/2022

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition

Thứ Tư, 08:18 27/07/2022

Financing Technology's Frontier: Decision-Making Models for Investors and Advisors

Thứ Tư, 08:09 27/07/2022

Office XP: A comprehensive approach, core

Thứ Ba, 22:00 26/07/2022

Video giới thiệu