Fundamentals of Intermediate Accounting

Now you can get all the accuracy, authority, and student success of the best-selling intermediate accounting text in a brief, streamlined new version

Fundamentals of Intermediate Accounting

Rex A. Schildhouse

Wiley

2003

Now you can get all the accuracy, authority, and student success of the best-selling intermediate accounting text in a brief, streamlined new version!

The authors have made tough decisions about what material remains at the core of the intermediate accounting course, and what details (for example, methods of depreciation) are less important for today's student.

The result of their work is the briefest two/three-semester intermediate text on the market. This new streamlined size will also allow you to introduce case material or special readings as you choose.

Citation

Rex A. Schildhouse. Fundamentals of Intermediate Accounting. Wiley, 2003

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Fundamentals of Intermediate AccountingGiáo trình nguyên lý kế toánLập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng
Fundamentals of Intermediate AccountingGiáo trình nguyên lý kế toánLập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng

QR code

Fundamentals of Intermediate Accounting

Content

  • Thứ Tư, 08:43 27/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Fundamentals of Cost Accounting

Thứ Tư, 08:30 27/07/2022

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Thứ Tư, 08:26 27/07/2022

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition

Thứ Tư, 08:18 27/07/2022

Financing Technology's Frontier: Decision-Making Models for Investors and Advisors

Thứ Tư, 08:09 27/07/2022

Office XP: A comprehensive approach, core

Thứ Ba, 22:00 26/07/2022