Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition Edmonds, Thomas P McGraw-Hill/Irwin 2011 Abstract Fundamental Financial Accounting Concepts 5th Edition Citation Edmonds, Thomas P. Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition. McGraw-Hill/Irwin, 2011 Collection Related document QR code Content Fundamental Financial Accounting Concepts 5th Edition

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition

Edmonds, Thomas P

McGraw-Hill/Irwin

2011

Abstract

Fundamental Financial Accounting Concepts 5th Edition

Citation

Edmonds, Thomas P. Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition. McGraw-Hill/Irwin, 2011

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth editionAccounting : Text and casesAnalysis for Financial Management
Fundamental Financial Accounting Concepts Firth editionAccounting: Text and casesAnalysis for Financial Management

QR code

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition

Content

  • Thứ Tư, 08:18 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Financing Technology's Frontier: Decision-Making Models for Investors and Advisors

Thứ Tư, 08:09 27/07/2022

Office XP: A comprehensive approach, core

Thứ Ba, 22:00 26/07/2022

ASP.NET in 60 minutes a day

Thứ Ba, 21:13 26/07/2022

Adobe premiere 6.5 bible

Thứ Ba, 20:48 26/07/2022

Occupational outlook handbook 2008-2009

Thứ Ba, 17:10 26/07/2022

Video giới thiệu