ASP.NET in 60 minutes a day

An overview of ASP.NET Web applications. Solutions, Projects and Visual Studio. NET IDE. Explore ASP.NET with Web Forms and ASP.NET applications with programming for Web sites and other operating system programs.

ASP.NET in 60 minutes a day

Glenn Johnson

Wiley Publishing, Inc.

2003

Abstract

An overview of ASP.NET Web applications. Solutions, Projects and Visual Studio. NET IDE. Explore ASP.NET with Web Forms and ASP.NET applications with programming for Web sites and other operating system programs.

The content of the book includes: Introducing ASP.NET; solutions, projects and the visual studio .NET IDE; exploring ASP.NET and web forms; the .NET framework and visual basic .NET object programming; working with web server controls; using data-bound web controls; building user controls and custom web controls; data access with ADO.NET; working with XML data; streams, file access and serialization; working with GDI+ and images; ASP.NET applications; site security; performance tuning and application instrumentation; building and versioning .NET components; creating web services; deployment and migration.

Citation

Adele Droblas; Seth Greenberg. Adobe premiere 6.5 bible. Wiley Publishing, Inc, 2003.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

ASP.NET in 60 minutes a dayProgramming in C#.NETProgramming the web using XML

ASP.NET in 60 minutes a day

Programming in C#.NET

Programming the web using XML

QR code

ASP.NET in 60 minutes a day

Content

  • Thứ Ba, 21:13 26/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Adobe premiere 6.5 bible

Thứ Ba, 20:48 26/07/2022

Occupational outlook handbook 2008-2009

Thứ Ba, 17:10 26/07/2022

Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 (Phần đại cương )

Thứ Ba, 15:58 26/07/2022

Hudson continuous integration in practice

Thứ Ba, 15:55 26/07/2022

Financial institutions management: A rish management approach Firth edition

Thứ Ba, 15:38 26/07/2022