Programming the web using XML

The book begins with a comparison of HTML, XHTML, and XML, and includes real-life examples of how XML is being used today to help readers appreciate the power of XML. It also provides comprehensive coverage of the rules and standards for XML, which is very critical in programming XML.

Programming the web using XML

Ellen Pearlman; Eileen Mullin

Mc Graw Hill

2004

Abstract

"Programming the Web Using XML" is designed to help those who have a background in HTML make the transition to XML, is designed to ensure that those who are new to Web design get the best introduction possible into developing sites in XML. The book begins with a comparison of HTML, XHTML, and XML, and includes real-life examples of how XML is being used today to help readers appreciate the power of XML. It also provides comprehensive coverage of the rules and standards for XML, which is very critical in programming XML. After completing this book, users will receive a comprehensive foundation to the rules and standards of XML syntax, complete with a series of lessons that walk he/she through the process of creating XML documents and related files.

The content of this book includes 14 chaptes:

+ Chapter 1: An overview of XML

+ Chapter 2: Comparing HTML, XHTML, and XML

+ Chapter 3: Understanding how XML works: The fundamentals

+ Chapter 4: Creat document type definitions

+ Chapter 5: Schemas

+ Chapter 6: Using XML parsers and unicade

+ Chapter 7: Applying cascading style sheets

+ Chapter 8: Applying extensible style sheets

+ Chapter 9: Linking XML documents

+ Chapter 10: Scripting with the DOM

+ Chapter 11: Scalable vector graphics

+ Chapter 12: XMIL

+ Chapter 13: Integrating databases with XML

+ Chapter 14: Web services

Citation

Ellen Pearlman; Eileen Mullin. Programming the web using XML. Mc Graw Hill, 2004.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Programming the web using XMLArtificial Intelligence with PythonDeep Learning with Python

Programming the web using XML

Artificial Intelligence with Python

Deep Learning with Python

QR code

Programming the web using XML

Content

  • Thứ Tư, 08:38 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Làm chủ thị trường chứng khoán - Những hướng dẫn cơ bản để trở thành nhà đầu tư thông minh

Thứ Tư, 08:08 22/06/2022

Nguyên lý kế toán: Dùng cho các ngành kế toán, kiểm toán, ngân hàng, tài chính, kinh tế và quản trị kinh doanh ( Trần Văn Thuận)

Thứ Tư, 07:56 22/06/2022

Rủi ro kinh doanh

Thứ Ba, 16:45 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Ba, 16:26 21/06/2022

Management Information Systems (Effy Oz)

Thứ Ba, 16:24 21/06/2022