Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Cuốn giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết môn học kỹ thuật điện – điện tử dành cho hệ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cuốn giáo trình này được biên soạn ở dạng ngắn gọn và dễ hiểu. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các bạn học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng và đại học các chuyên ngành khác như điện, điện tử,…

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Nguyễn Bá Khá

GDVN

2012

Tóm tắt

Cuốn giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết môn học kỹ thuật điện – điện tử dành cho hệ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cuốn giáo trình này được biên soạn ở dạng ngắn gọn và dễ hiểu. Trong mỗi phần chúng tôi đều dành một thời lượng đáng kể cho các ví dụ và bài tập áp dụng, vì vậy rất dễ hiểu đối với những người mới tiếp cận với môn học. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các bạn học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng và đại học các chuyên ngành khác như điện, điện tử,…

Nội dung cuốn giáo trình chia làm 6 chương như sau:

- Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện

- Chương 2: Dòng điện xoay chiều hình sinh

- Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện

- Chương 4: Mạch điện xoay chiều 3 pha ở chế độ xác lập hình sin

- Chương 5: Máy điện

- Chương 6: Kỹ thuật điện tử

Trích dẫn

Nguyễn Bá Khá, Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử, GDVN, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tửSổ tay dung sai lắp ghépGiáo trình kỹ thuật thủy khí
Giáo trình kỹ thuật điện - điện tửSổ tay dung sai lắp ghépGiáo trình kỹ thuật thủy khí

Mã QR

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:26 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Management Information Systems (Effy Oz)

Thứ Ba, 16:24 21/06/2022

Kế hoạch kinh doanh for dummies

Thứ Ba, 16:08 21/06/2022

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

Thứ Ba, 15:45 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện tử

Thứ Ba, 15:36 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện

Thứ Ba, 15:17 21/06/2022

Video giới thiệu