Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Cuốn giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết môn học kỹ thuật điện – điện tử dành cho hệ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cuốn giáo trình này được biên soạn ở dạng ngắn gọn và dễ hiểu. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các bạn học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng và đại học các chuyên ngành khác như điện, điện tử,…

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Nguyễn Bá Khá

GDVN

2012

Tóm tắt

Cuốn giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết môn học kỹ thuật điện – điện tử dành cho hệ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cuốn giáo trình này được biên soạn ở dạng ngắn gọn và dễ hiểu. Trong mỗi phần chúng tôi đều dành một thời lượng đáng kể cho các ví dụ và bài tập áp dụng, vì vậy rất dễ hiểu đối với những người mới tiếp cận với môn học. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các bạn học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng và đại học các chuyên ngành khác như điện, điện tử,…

Nội dung cuốn giáo trình chia làm 6 chương như sau:

- Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện

- Chương 2: Dòng điện xoay chiều hình sinh

- Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện

- Chương 4: Mạch điện xoay chiều 3 pha ở chế độ xác lập hình sin

- Chương 5: Máy điện

- Chương 6: Kỹ thuật điện tử

Trích dẫn

Nguyễn Bá Khá, Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử, GDVN, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tửSổ tay dung sai lắp ghépGiáo trình kỹ thuật thủy khí
Giáo trình kỹ thuật điện - điện tửSổ tay dung sai lắp ghépGiáo trình kỹ thuật thủy khí

Mã QR

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:26 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Management Information Systems (Effy Oz)

Thứ Ba, 16:24 21/06/2022

Kế hoạch kinh doanh for dummies

Thứ Ba, 16:08 21/06/2022

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

Thứ Ba, 15:45 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện tử

Thứ Ba, 15:36 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện

Thứ Ba, 15:17 21/06/2022