Fundamentals of Cost Accounting

A direct, realistic, and efficient way to learn cost accounting. Fundamentals is short (approximately 700 pages) making it easy to cover in one semester

Fundamentals of Cost Accounting

Michael W. Maher

McGraw-Hill/Irwin

2006

Abstract

A direct, realistic, and efficient way to learn cost accounting. Fundamentals is short (approximately 700 pages) making it easy to cover in one semester.

The authors have kept the text concise by focusing on the key concepts students need to master. Opening vignettes and In Action boxes show realistic applications of these concepts throughout.

All chapters end with a “Debrief” that links the topics in the chapter to the decision problem faced by the manager in the opening vignette.

Comprehensive end-of-chapter problems provide students with all the practice they need to fully learn each concept.

Citation

Michael W. Maher. Fundamentals of Cost Accounting. McGraw-Hill/Irwin, 2006

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Fundamentals of Cost AccountingBrakrupfcy and Insolvency TaxationGiáo trình kế toán quản trị. Phần 2
Fundamentals of Cost AccountingBrakrupfcy and Insolvency TaxationGiáo trình kế toán quản trị. Phần 2

QR code

Fundamentals of Cost Accounting

Content

  • Thứ Tư, 08:30 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Thứ Tư, 08:26 27/07/2022

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition

Thứ Tư, 08:18 27/07/2022

Financing Technology's Frontier: Decision-Making Models for Investors and Advisors

Thứ Tư, 08:09 27/07/2022

Office XP: A comprehensive approach, core

Thứ Ba, 22:00 26/07/2022

ASP.NET in 60 minutes a day

Thứ Ba, 21:13 26/07/2022

Video giới thiệu