Fundamentals of Cost Accounting

A direct, realistic, and efficient way to learn cost accounting. Fundamentals is short (approximately 700 pages) making it easy to cover in one semester

Fundamentals of Cost Accounting

Michael W. Maher

McGraw-Hill/Irwin

2006

Abstract

A direct, realistic, and efficient way to learn cost accounting. Fundamentals is short (approximately 700 pages) making it easy to cover in one semester.

The authors have kept the text concise by focusing on the key concepts students need to master. Opening vignettes and In Action boxes show realistic applications of these concepts throughout.

All chapters end with a “Debrief” that links the topics in the chapter to the decision problem faced by the manager in the opening vignette.

Comprehensive end-of-chapter problems provide students with all the practice they need to fully learn each concept.

Citation

Michael W. Maher. Fundamentals of Cost Accounting. McGraw-Hill/Irwin, 2006

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Fundamentals of Cost AccountingBrakrupfcy and Insolvency TaxationGiáo trình kế toán quản trị. Phần 2
Fundamentals of Cost AccountingBrakrupfcy and Insolvency TaxationGiáo trình kế toán quản trị. Phần 2

QR code

Fundamentals of Cost Accounting

Content

  • Thứ Tư, 08:30 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Thứ Tư, 08:26 27/07/2022

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition

Thứ Tư, 08:18 27/07/2022

Financing Technology's Frontier: Decision-Making Models for Investors and Advisors

Thứ Tư, 08:09 27/07/2022

Office XP: A comprehensive approach, core

Thứ Ba, 22:00 26/07/2022

ASP.NET in 60 minutes a day

Thứ Ba, 21:13 26/07/2022