Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Cuốn sách trình bày các nội dung cơ bản sau: Thiên nhiên và con người Việt Nam, tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế chủ yếu ở Việt Nam, tổ chức lãnh thổ các vùng ở Việt Nam.

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Lê Thông (Chủ biên)

Đại học Sư phạm

2016

Tóm tắt

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam là một trong những giáo trình cơ bản nhất được giảng dậy tại khoa Địa lí của các trường đại học sư phạm trên phạm vi cả nước.

Giáo trình chia làm 3 chương:

- Chương 1: Thiên nhiên và con người Việt Nam

- Chương 2: Tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế chủ yếu ở Việt Nam

- Chương 3: Tổ chức lãnh thổ các vùng ở Việt Nam

Đây là cuốn giáo trình cốt lõi của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đối tượng sử dụng rộng rãi đầu tiên là sinh viên ngành Địa lí. Ngoài ra tài liệu còn là tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng khác như học viên hệ thạc sĩ, nghiên cứu sinh địa lý và những người thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau quan tâm tới địa lí kinh tế xã hội Việt Nam.

Trích dẫn

Lê Thông (Chủ biên).Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam. Đại học Sư phạm, 2016.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt NamDanh lam thắng cảnh Hà NộiĐại cương lịch sử Việt Nam toàn tập: từ thời nguyên thủy đến năm 2000
Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt NamDanh lam thắng cảnh Hà NộiĐại cương lịch sử Việt Nam toàn tập: từ thời nguyên thủy đến năm 2000

Mã QR

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:26 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition

Thứ Tư, 08:18 27/07/2022

Financing Technology's Frontier: Decision-Making Models for Investors and Advisors

Thứ Tư, 08:09 27/07/2022

Office XP: A comprehensive approach, core

Thứ Ba, 22:00 26/07/2022

ASP.NET in 60 minutes a day

Thứ Ba, 21:13 26/07/2022

Adobe premiere 6.5 bible

Thứ Ba, 20:48 26/07/2022