Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Cuốn sách trình bày các nội dung cơ bản sau: Thiên nhiên và con người Việt Nam, tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế chủ yếu ở Việt Nam, tổ chức lãnh thổ các vùng ở Việt Nam.

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Lê Thông (Chủ biên)

Đại học Sư phạm

2016

Tóm tắt

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam là một trong những giáo trình cơ bản nhất được giảng dậy tại khoa Địa lí của các trường đại học sư phạm trên phạm vi cả nước.

Giáo trình chia làm 3 chương:

- Chương 1: Thiên nhiên và con người Việt Nam

- Chương 2: Tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế chủ yếu ở Việt Nam

- Chương 3: Tổ chức lãnh thổ các vùng ở Việt Nam

Đây là cuốn giáo trình cốt lõi của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đối tượng sử dụng rộng rãi đầu tiên là sinh viên ngành Địa lí. Ngoài ra tài liệu còn là tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng khác như học viên hệ thạc sĩ, nghiên cứu sinh địa lý và những người thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau quan tâm tới địa lí kinh tế xã hội Việt Nam.

Trích dẫn

Lê Thông (Chủ biên).Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam. Đại học Sư phạm, 2016.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt NamDanh lam thắng cảnh Hà NộiĐại cương lịch sử Việt Nam toàn tập: từ thời nguyên thủy đến năm 2000
Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt NamDanh lam thắng cảnh Hà NộiĐại cương lịch sử Việt Nam toàn tập: từ thời nguyên thủy đến năm 2000

Mã QR

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:26 27/07/2022