Survey of Accounting third edition

Survey of Accounting, 3rd edition, is designed to cover both financial and managerial accounting in a single 16-week course, presenting the material in a style easy for non-accounting majors to grasp

Survey of Accounting third edition

Thomas P. Edmonds

McGraw Hill

2012

Abstract

Survey of Accounting, 3rd edition, is designed to cover both financial and managerial accounting in a single 16-week course, presenting the material in a style easy for non-accounting majors to grasp.

It incorporates the same pedagogical innovations that have made Edmonds’ financial and managerial titles such fast-growing successes in the marketplace, including his unique Horizontal Financial Statements Model and a multiple accounting cycle approach that demonstrates the impact of related events over a series of accounting cycles..

Citation

Thomas P. Edmonds. Survey of Accounting third edition. McGraw Hill, 2012

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Related document

Survey of Accounting third editionGiáo trình kế toán quốc tếNguyên lý kế toán
Survey of Accounting third editionGiáo trình kế toán quốc tếNguyên lý kế toán

QR code

Survey of Accounting third edition

Content

  • Thứ Tư, 10:00 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa

Thứ Tư, 09:57 27/07/2022

The Experience Economy updated edition

Thứ Tư, 09:49 27/07/2022

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Thứ Tư, 09:36 27/07/2022

Fundamental Accounting Principles seveenth editon chapters 1-12

Thứ Tư, 09:13 27/07/2022

Fundamental Managerial Accounting Concepts Third Edition

Thứ Tư, 08:57 27/07/2022