Nguyên lý kế toán

Việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày cảng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt cho các nhà đầu tư hiện tại, cho những người có mong muốn và có nhu cầu đầu tư trong tương lai.

Nguyên lý kế toán

Võ Văn Nhị

Tài chính

2009

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.

+ Chương 1: Bản chất, đối tượng và các phương pháp của kế toán.

+ Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

+ Chương 3: Tài khoản và sổ ghi chép.

+ Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán.

+ Chương 5: Chứng từ kế toán, kiểm kê.

+ Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp.

+ Chương 7: Sổ kế toãn – kyc thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán.

+ Chương 8: Tổ chức kế toãn và kiểm tra kế toán

Trích dẫn

Võ Văn Nhị. Nguyên lý kế toán. Tài chính, 2009

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Nguyên lý kế toánGiáo trình kế toán quốc tếGiáo trình kế toán quản trị
Nguyên lý kế toánGiáo trình kế toán quốc tếGiáo trình kế toán quản trị

Mã QR

Nguyên lý kế toán

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:03 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán

Thứ Hai, 08:43 23/05/2022

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Thứ Hai, 08:21 23/05/2022

Giáo trình thực hành thí nghiệm kỹ thuật điện

Thứ Hai, 07:15 23/05/2022

Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Chủ Nhật, 18:42 22/05/2022

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Chủ Nhật, 17:49 22/05/2022

Video giới thiệu