Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán

Những năm gần đây, hệ thống kế toán và kiểm toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Nhằm đáp ứng kịp sự chuyển biến của nền kinh tế và những thay đổi của hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam, tập thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán – Học viện Tài chính đã biên soạn cuốn giáo trình “Lý thuyết kiểm toán” năm 2006, tái bản năm 2007, tái bản năm 2009. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn tập thể tác giả đã cập nhật những quy định pháp lý mới nhất về kế toán, kiểm toán và chọn lọc những nội dung khoa học phù hợp cả về thực tiễn và lý luận để hoàn thành cuốn giáo trình với chất lượng khoa học cao nhất.

Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán

Nguyễn Quang Quynh

Kinh tế quốc dân

2017

Tóm tắt

Cuốn Lý Thuyết Kiểm Toán này hướng nhiều vào nhận thức về vị trí, chức năng, nội dung, phương pháp và tổ chức kiểm toán nói chung. Với mục tiêu đó cuốn sách bao gồm 10 chương, cụ thể như sau:
+ Chương 1: Kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống quản lý.
+ Chương 2: Bản chất, chức năng của kiểm toán.
+ Chương 3: Các loại kiểm toán.
+ Chương 4: Đối tượng của kiểm toán.
+ Chương 5: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.
+ Chương 6: Hệ thống phương pháp kiểm toán.
+ Chương 7: Chọn mẫu các đối tượng kiểm toán cụ thể.
+ Chương 8: Tổ chức công tác kiểm toán.
+ Chương 9: Tổ chức bộ máy kiểm toán.
+ Chương 10: Chuẩn mực kiểm toán.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Quynh. Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán. Kinh tế quốc dân, 2017

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Lý thuyết Kiểm toánBáo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1
Giáo trình Lý thuyết Kiểm toánBáo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Mã QR

Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:43 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Thứ Hai, 08:21 23/05/2022

Giáo trình thực hành thí nghiệm kỹ thuật điện

Thứ Hai, 07:15 23/05/2022

Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Chủ Nhật, 18:42 22/05/2022

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Chủ Nhật, 17:49 22/05/2022

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2021)

Chủ Nhật, 14:29 22/05/2022

Video giới thiệu