Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán

Những năm gần đây, hệ thống kế toán và kiểm toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Nhằm đáp ứng kịp sự chuyển biến của nền kinh tế và những thay đổi của hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam, tập thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán – Học viện Tài chính đã biên soạn cuốn giáo trình “Lý thuyết kiểm toán” năm 2006, tái bản năm 2007, tái bản năm 2009. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn tập thể tác giả đã cập nhật những quy định pháp lý mới nhất về kế toán, kiểm toán và chọn lọc những nội dung khoa học phù hợp cả về thực tiễn và lý luận để hoàn thành cuốn giáo trình với chất lượng khoa học cao nhất.

Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán

Nguyễn Quang Quynh

Kinh tế quốc dân

2017

Tóm tắt

Cuốn Lý Thuyết Kiểm Toán này hướng nhiều vào nhận thức về vị trí, chức năng, nội dung, phương pháp và tổ chức kiểm toán nói chung. Với mục tiêu đó cuốn sách bao gồm 10 chương, cụ thể như sau:
+ Chương 1: Kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống quản lý.
+ Chương 2: Bản chất, chức năng của kiểm toán.
+ Chương 3: Các loại kiểm toán.
+ Chương 4: Đối tượng của kiểm toán.
+ Chương 5: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.
+ Chương 6: Hệ thống phương pháp kiểm toán.
+ Chương 7: Chọn mẫu các đối tượng kiểm toán cụ thể.
+ Chương 8: Tổ chức công tác kiểm toán.
+ Chương 9: Tổ chức bộ máy kiểm toán.
+ Chương 10: Chuẩn mực kiểm toán.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Quynh. Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán. Kinh tế quốc dân, 2017

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Lý thuyết Kiểm toánBáo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1
Giáo trình Lý thuyết Kiểm toánBáo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Mã QR

Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:43 23/05/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Thứ Hai, 08:21 23/05/2022

Giáo trình thực hành thí nghiệm kỹ thuật điện

Thứ Hai, 07:15 23/05/2022

Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Chủ Nhật, 18:42 22/05/2022

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Chủ Nhật, 17:49 22/05/2022

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2021)

Chủ Nhật, 14:29 22/05/2022

Video giới thiệu