Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Con người là nguồn lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế - xã hội, bởi lẽ đây vừa là động lực cho sự phát triển, vừa là mục tiêu của quá trình phát triển đó. Nói cách khác, các quá trình phát triển kinh tế - xã hội đều là do con người và vì con người; và con người là nền tảng, là yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi vùng và sự lớn mạnh của mỗi tổ chức. Vì vậy phát triển nguồn nhân lực là biện pháp quan trọng nhất trong việc hướng tới phát triển bền vững, xét ở cả ba cấp độ nêu trên.

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Nguyễn Hồng Quang (Ch.b)

Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày trong ba chương.

+ Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực nhằm hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ - đề cập tới vai trò của phát triển nguồn nhân lực đối với phát triển bền vững vùng, nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ.

+ Chương 2 - Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ, trình bày tTổng quan các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ; Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở vùng Bắc Bộ; Đánh giá về nguồn nhân lực và các điều kiện phát triển và sử dụng nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ.

+ Chương 3 - Quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020, phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020; Quan điểm phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020 và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020.

Trích dẫn

Nguyễn Hồng Quang (Ch.b). Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020. Khoa học xã hội, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020Commercial Real Estate Investment, Second EditionQuản trị nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020Commercial Real Estate Investment, Second EditionQuản trị nguồn nhân lực

Mã QR

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:21 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Giáo trình thực hành thí nghiệm kỹ thuật điện

Thứ Hai, 07:15 23/05/2022

Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Chủ Nhật, 18:42 22/05/2022

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Chủ Nhật, 17:49 22/05/2022

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2021)

Chủ Nhật, 14:29 22/05/2022

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2021)

Chủ Nhật, 14:14 22/05/2022

Video giới thiệu