Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Con người là nguồn lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế - xã hội, bởi lẽ đây vừa là động lực cho sự phát triển, vừa là mục tiêu của quá trình phát triển đó. Nói cách khác, các quá trình phát triển kinh tế - xã hội đều là do con người và vì con người; và con người là nền tảng, là yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi vùng và sự lớn mạnh của mỗi tổ chức. Vì vậy phát triển nguồn nhân lực là biện pháp quan trọng nhất trong việc hướng tới phát triển bền vững, xét ở cả ba cấp độ nêu trên.

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Nguyễn Hồng Quang (Ch.b)

Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày trong ba chương.

+ Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực nhằm hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ - đề cập tới vai trò của phát triển nguồn nhân lực đối với phát triển bền vững vùng, nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ.

+ Chương 2 - Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ, trình bày tTổng quan các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ; Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở vùng Bắc Bộ; Đánh giá về nguồn nhân lực và các điều kiện phát triển và sử dụng nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ.

+ Chương 3 - Quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020, phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020; Quan điểm phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020 và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020.

Trích dẫn

Nguyễn Hồng Quang (Ch.b). Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020. Khoa học xã hội, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020Commercial Real Estate Investment, Second EditionQuản trị nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020Commercial Real Estate Investment, Second EditionQuản trị nguồn nhân lực

Mã QR

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:21 23/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình thực hành thí nghiệm kỹ thuật điện

Thứ Hai, 07:15 23/05/2022

Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Chủ Nhật, 18:42 22/05/2022

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Chủ Nhật, 17:49 22/05/2022

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2021)

Chủ Nhật, 14:29 22/05/2022

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2021)

Chủ Nhật, 14:14 22/05/2022