Giáo trình Vi mạch số lập trình

Cuốn Giáo trình vi mạch số lập trình trình bày một cách hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế vi mạch, ngôn ngữ mô tả phân cứng VHDL và từng bước làm chủ VHDL trong thiết kế các hệ thống số sử dụng công nghệ FPGA và CPLD.

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Nguyễn Viết Tuyến (ch.b)

Thống kê

2019

Tóm tắt

Cuốn Giáo trình vi mạch số lập trình trình bày một cách hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế vi mạch, ngôn ngữ mô tả phân cứng VHDL và từng bước làm chủ VHDL trong thiết kế các hệ thống số sử dụng công nghệ FPGA và CPLD.

Nội dung của giáo trình gồm có 5 chương:

+ Chương 1: Tổng quan thiết kế mạch số

+ Chương 2: Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

+ Chương 3: Thiết kế các mạch logic cơ bản dùng VHDL

+ Chương 4: Các họ vi mạch số lập trình

+ Chương 5: Thiết kế ứng dụng trên FPGA và CPLD

Giáo trình được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên Cao đẳng và Đại học ngành Điện tử, truyền thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, truyền thống và mạng máy tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với kết cấu chương mục một cách logic, rõ ràng, giáo trình giúp sinh viên tiếp thu nhanh chóng các kiến thức cơ bản ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL và ứng dụng trong thiết kế hệ thống số.

Trích dẫn

Nguyễn Viết Tuyến (ch.b). Giáo trình Vi mạch số lập trình. Thống kê, 2019.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Giáo trình Vi mạch số lập trìnhGiáo trình hệ thống viễn thôngKĩ thuật Audio - Video

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Giáo trình hệ thống viễn thông

Kĩ thuật Audio - Video

Mã QR

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:49 22/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2021)

Chủ Nhật, 14:29 22/05/2022

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2021)

Chủ Nhật, 14:14 22/05/2022

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2021)

Chủ Nhật, 13:58 22/05/2022

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2021)

Chủ Nhật, 13:33 22/05/2022

Giáo trình Triết học Mác – Lênin (2021)

Chủ Nhật, 12:59 22/05/2022