Giáo trình Vi mạch số lập trình

Cuốn Giáo trình vi mạch số lập trình trình bày một cách hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế vi mạch, ngôn ngữ mô tả phân cứng VHDL và từng bước làm chủ VHDL trong thiết kế các hệ thống số sử dụng công nghệ FPGA và CPLD.

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Nguyễn Viết Tuyến (ch.b)

Thống kê

2019

Tóm tắt

Cuốn Giáo trình vi mạch số lập trình trình bày một cách hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế vi mạch, ngôn ngữ mô tả phân cứng VHDL và từng bước làm chủ VHDL trong thiết kế các hệ thống số sử dụng công nghệ FPGA và CPLD.

Nội dung của giáo trình gồm có 5 chương:

+ Chương 1: Tổng quan thiết kế mạch số

+ Chương 2: Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

+ Chương 3: Thiết kế các mạch logic cơ bản dùng VHDL

+ Chương 4: Các họ vi mạch số lập trình

+ Chương 5: Thiết kế ứng dụng trên FPGA và CPLD

Giáo trình được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên Cao đẳng và Đại học ngành Điện tử, truyền thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, truyền thống và mạng máy tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với kết cấu chương mục một cách logic, rõ ràng, giáo trình giúp sinh viên tiếp thu nhanh chóng các kiến thức cơ bản ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL và ứng dụng trong thiết kế hệ thống số.

Trích dẫn

Nguyễn Viết Tuyến (ch.b). Giáo trình Vi mạch số lập trình. Thống kê, 2019.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Giáo trình Vi mạch số lập trìnhGiáo trình hệ thống viễn thôngKĩ thuật Audio - Video

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Giáo trình hệ thống viễn thông

Kĩ thuật Audio - Video

Mã QR

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:49 22/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2021)

Chủ Nhật, 14:29 22/05/2022

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2021)

Chủ Nhật, 14:14 22/05/2022

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2021)

Chủ Nhật, 13:58 22/05/2022

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2021)

Chủ Nhật, 13:33 22/05/2022

Giáo trình Triết học Mác – Lênin (2021)

Chủ Nhật, 12:59 22/05/2022

Video giới thiệu