Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Cuốn sách đã tập hợp một số bài nghiên cứu lịch sử Cận đại Việt nam của GS. Đinh Xuân Lâm.

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Đinh Xuân Lâm(Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Cuốn Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam gồm 70 bài nghiên cứu đã được tuyển chọn, sắp xếp theo 5 phần:

  • Phần một: Từ cần vương đến Duy tân (15 bài).
  • Phần hai: Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (15 bài).
  • Phần ba: Khía cạnh quốc tế của phong trào giải phóng dân lộcViệt Nam (6 bài).
  • Phần bốn: Những nhân vật lịch sử tiêu biểu (17 bài).
  • Phần năm: Mấy vấn đề tư liệu, sử liệu học và nguyên tắc đánhgiá nhân vật lịch sử (17 bài).

Tuyển tập: Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam của GS. Đinh Xuân Lâm không những ghi nhận những thành tựu nghiên khoa học đầy tâm huyết của tác giả về một lĩnh vực căn bản của lịch sử cận đại Việt Nam mà còn cung cấp tư liệu tham khảo bổ ích cho các nhà khoa học và bạn đọc.

Trích dẫn

Đinh Xuân Lâm(Ch.b). Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam, Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt NamDân tộc học đại cươngVõ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Dân tộc học đại cươngVõ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!

Mã QR

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:37 17/05/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Tiến trình Lịch sử Việt Nam

Thứ Hai, 14:25 17/05/2021

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Thứ Hai, 14:09 17/05/2021

Giáo trình luật dân sự Tập 2

Thứ Hai, 11:25 17/05/2021

Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1

Thứ Hai, 10:45 17/05/2021

Ông chủ Việt - chuyện những người dẫn đầu

Thứ Hai, 10:20 17/05/2021

Video giới thiệu