Tiến trình Lịch sử Việt Nam

Cuốn sách cung cấp cho sinh viên những kiến thức vừa cơ bản, vừa hệ thống về quá trình lịch sử phát triển liên tục của lịch sử Việt Nam từ khi có con người xuất hiện trên đất nước ta cho đến nay

Tiến trình Lịch sử Việt Nam

Nguyễn Quang Ngọc (Ch.b), Vũ Minh Giang, Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Đình Lê, Trương Thị Tiến, Phạm Xanh

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho sinh viên những kiến thức vừa cơ bản, vừa hệ thống về quá trình lịch sử phát triển liên tục của lịch sử Việt Nam từ khi có con người xuất hiện trên đất nước ta cho đến nay. Cuốn sách cố gắng phản ánh những thành tựumới của khoa học lịch sử trong nước và trên thế giới cũng như những nghiên cứu chuyên sâu của mổi tác giả và được trình bày theo quan điểm chính thống, trên tinh thần kết hợp chặt chẽ, hài hòa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên trong khuôn khổ của một cuốn giáo trình giản yếu, các tác giả mới chỉ chú trọng cung cấp cho sinh viên một bức tranh tổng quan về diễn tiến lịch sử với những đặc điểm chủ yếu, những quy luật phát triển cơ bản của lịch sử đất nước mà chưa thể đi sâu, trình bày, lý giải một cách đầy đủ, cặn kẽ các vấn đề , các sự kiện. Tiến trình lịch sử Việt Nam mặc dù chỉ là cuốn lịch sử giản yếu, vẫn đáp ứng được phần nào nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của sinh viên chuyên ngành lịch sử thuộc các trường đại học, nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của độc giả trong và ngoài nước quan tâm và yêu mến lịch sử dân tộc. Sách được chia ra làm 2 phần: Cổ Trung đại và Cận hiện đại . Cổ trung đại được trình bày trong 6 chương bám sát tiến trình phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội từ công xã nguyên thủy qua phương thức sản xuất Châu Á . Phần cận hiện đại được tính từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (năm 1858) cho đến nay được trình bày trong 7 chương, trong đó 4 chương thuộc giai đoạn cận đại ( 1858 – 1945) và 3 chương giai đoạn hiện đại ( từ 1945 đến nay).

Trích dẫn

Nguyễn Quang Ngọc (Ch.b), Vũ Minh Giang, Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Đình Lê, Trương Thị Tiến, Phạm Xanh. Tiến trình Lịch sử Việt Nam, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Tiến trình Lịch sử Việt NamĐại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Lịch sử thế giới hiện đại

Tiến trình Lịch sử Việt Nam

Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Lịch sử thế giới hiện đại

Mã QR

Tiến trình Lịch sử Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:25 17/05/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Thứ Hai, 14:09 17/05/2021

Giáo trình luật dân sự Tập 2

Thứ Hai, 11:25 17/05/2021

Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1

Thứ Hai, 10:45 17/05/2021

Ông chủ Việt - chuyện những người dẫn đầu

Thứ Hai, 10:20 17/05/2021

Thuật thuận tâm lý

Thứ Hai, 10:08 17/05/2021

Video giới thiệu