Technology Valuation Solutions

New technology and R&D initiatives affect companies in both the service and manufacturing sector. It's estimated that half a trillion dollars is spent worldwide each year on such efforts. Technology Valuation Solutions + website offers a methodology along with illustrative cases for valuing the profitability and risk of R&D projects

Technology Valuation Solutions

F. Perter Boer

John Wiley &Sonc

2004

Abstract

New technology and R&D initiatives affect companies in both the service and manufacturing sector. It's estimated that half a trillion dollars is spent worldwide each year on such efforts. Technology Valuation Solutions + website offers a methodology along with illustrative cases for valuing the profitability and risk of R&D projects.

A companion to Boer's earlier work, The Valuation of Technology (978-0-471-31638-1), this book provides additional material that will help readers assess a wide variety of projects and business scenarios. In addition to the in-depth case studies, this book includes a website featuring valuation templates that readers can customize for their own individual needs

Citation

F. Perter Boer. Technology Valuation Solutions. John Wiley &Sonc, 2004

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

Technology Valuation Solutions Marketing essentials Quantitative analysis for management
Technology Valuation SolutionsMarketing essentialsQuantitative analysis for management

QR code

Technology Valuation Solutions

Content

  • Thứ Tư, 13:08 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Thứ Tư, 10:59 27/07/2022

The power of mobile banking : How to profit from the revolution in retail financial services

Thứ Tư, 10:40 27/07/2022

Survey of Accounting third edition

Thứ Tư, 10:00 27/07/2022

Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa

Thứ Tư, 09:57 27/07/2022

The Experience Economy updated edition

Thứ Tư, 09:49 27/07/2022