Financial Accounting fourth edition

Libby/Libby/Short wrote this text based on their belief that the subject of financial accounting is inherently interesting, but financial textbooks are often not. They believe most financial accounting textbooks fail to demonstrate that accounting is an exciting field of study and one that is important to future careers in business

Financial Accounting fourth edition

Patricia A Libby

McGraw-Hill

2004

Abstract

Libby/Libby/Short wrote this text based on their belief that the subject of financial accounting is inherently interesting, but financial textbooks are often not. They believe most financial accounting textbooks fail to demonstrate that accounting is an exciting field of study and one that is important to future careers in business. When writing this text, they considered career relevance as their guide when selecting material, and the need to engage the student as their guide to style, pedagogy, and design.

Libby/Libby/Short is the only financial accounting text to successfully implement a real-world, single focus company approach in every chapter. Students and instructors have responded very favorably to the use of focus companies and the real world financial statements. The companies chosen are interesting and the decision-making focus shows the relevance of financial accounting regardless of whether or not the student has chosen to major in accounting.

This text has enjoyed tremendous success, and will continue to do so because of its timely, real world and relevant content, its solid pedagogical features, and its appropriate balance of innovative and traditional content.

Citation

Patricia A Libby. Financial Accounting fourth edition. McGraw-Hill, 2004

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Financial Accounting fourth editionAccounting : Text and casesCollege accounting: Chapters 1-24
Financial Accounting fourth editionAccounting: Text and casesCollege accounting : Chapters 1-24

QR code

Financial Accounting fourth edition

Content

  • Thứ Tư, 13:36 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Financial Accounting 12th edition

Thứ Tư, 13:24 27/07/2022

Financial accounting : Information for decisions

Thứ Tư, 13:17 27/07/2022

Technology Valuation Solutions

Thứ Tư, 13:08 27/07/2022

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Thứ Tư, 10:59 27/07/2022

The power of mobile banking : How to profit from the revolution in retail financial services

Thứ Tư, 10:40 27/07/2022