Principles of Financial Accounting seventeenth edition

The 17th edition of the popular textbook, with Peachtree Financial software and an appendix that teaches financial statement creation utilizing Krispy Kreme as a text case.

Principles of Financial Accounting seventeenth edition

Kermit D. Larson

McGraw Hill

2005

Abstract

Nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích và ghi các hoạt động kinh doanh, kiểm kê và giá bán, các hệ thống thông tin kế toán, đầu tư và hợp tác quốc tế, các thông báo báo cáo về tình hình lưu thông tiền tệ, phân tích thông báo tài chính,..

Citation

Kermit D. Larson. Principles of Financial Accounting seventeenth edition. McGraw-Hill, 2005

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Related document

Principles of Financial Accounting seventeenth editionGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 1Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2
Principles of Financial Accounting seventeenth editionGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 1Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

QR code

Principles of Financial Accounting seventeenth edition

Content

  • Thứ Năm, 14:37 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth edition

Thứ Năm, 14:32 28/07/2022

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ

Thứ Năm, 14:22 28/07/2022

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

Thứ Năm, 14:06 28/07/2022

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Thứ Năm, 14:00 28/07/2022

Teach yourself Visually HTML5

Thứ Năm, 11:07 28/07/2022