Teach yourself Visually HTML5

The book Teach yourself Visually HTML5 is the next-generation of web standard mark-up language, and among other things, it offers amazing new avenues for incorporating multimedia into your sites. What easier way to master all of HTML5's new bells and whistles than with a guide that shows you, screenshot by screenshot, just what to do? Over a hundred tasks that web designers need to know most are explained using, full-color screenshots and how-to steps.

Teach yourself Visually HTML5

Mike Wooldridge

John Wiley & Sons, Inc.

2011

Abstract

The book Teach yourself Visually HTML5 is the next-generation of web standard mark-up language, and among other things, it offers amazing new avenues for incorporating multimedia into your sites. What easier way to master all of HTML5's new bells and whistles than with a guide that shows you, screenshot by screenshot, just what to do? Over a hundred tasks that web designers need to know most are explained using, full-color screenshots and how-to steps.

The contens of the book include: Getting Started with HTML5 and Web Pages; Creating Your First HTML5 Web Page; Adding and Modifying Text; Adding CSS Styles; Styling Text; Adding Images; Adding Links; Working with Tables; Creating Forms; Controlling Page Layout; Adding Semantic Tags; Working with JavaScript; Adding Canvases; Adding Video and Audio; Publishing Your Web Pages.

Citation

Mike Wooldridge. Teach yourself Visually HTML5. John Wiley & Sons, Inc, 2011.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Teach yourself Visually HTML5Advanced c# ProgrammingIntroducing Microsoft Power BI

Teach yourself Visually HTML5

Advanced C# ProgrammingIntroducing Microsoft Power BI

QR code

Teach yourself Visually HTML5

Content

  • Thứ Năm, 11:07 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Thơ: Kể chuyện Vũ Lăng; Hoa dứa trắng; Quê chồng

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Phân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

Thứ Năm, 10:36 28/07/2022

Principles of Accounting Tools for Business Decision Making. Vol 1

Thứ Năm, 10:35 28/07/2022

Principles of accounting

Thứ Năm, 10:29 28/07/2022