Introducing Microsoft Power BI

Introducing Microsoft Power BI enables you to evaluate when and how to use Power BI. Get inspired to improve business processes in your company by leveraging the available analytical and collaborative features of this environment

Introducing Microsoft Power BI

Alberto Ferrari, Marco Russo

Microsoft Corporation

2016

Abstract

This book is provided “as-is” and expresses the author’s views and opinions. The views, opinions and information expressed in this book, including URL and other Internet website references, may change without notice.

Introducing Microsoft Power BI enables you to evaluate when and how to use Power BI. Get inspired to improve business processes in your company by leveraging the available analytical and collaborative features of this environment.

Some examples depicted herein are provided for illustration only and are fictitious.

The contents of book:

+ Chapter 1: Introducing Power BI.

+ Chapter 2: Sharing the dashboard.

+ Chapter 3: Understanding data refresh.

+ Chapter 4: Using Power BI desktop.

+ Chapter 5: Getting data from services and content packs.

+ Chapter 6: Building a data model.

+ Chapter 7: Improving Power BI reports.

+ Chapter 8: Using Microsoft Power BI in your company

Citation

Alberto Ferrari, Marco Russo. Introducing Microsoft Power BI, Microsoft Corporation, 2016.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Công nghệ thông tin

Related document

Introducing Microsoft Power BIFinancial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 EditionGiáo trình phân tích báo cáo tài chính

Introducing Microsoft Power BI

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 EditionGiáo trình phân tích báo cáo tài chính

QR code

Introducing Microsoft Power BI

Content

  • Thứ Sáu, 14:40 18/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Quản trị học

Thứ Sáu, 13:43 18/03/2022

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Thứ Sáu, 11:01 18/03/2022

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition

Thứ Sáu, 09:16 18/03/2022

Giáo trình thực hành máy điện

Thứ Sáu, 04:37 18/03/2022

Điều khiển với Simatic S7 - 300

Thứ Sáu, 03:29 18/03/2022

Video giới thiệu