Giáo trình Quản trị học

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị các tổ chức, trong đó các ví dụ minh họa chủ yếu là cho quản trị doanh nghiệp để phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường ĐH Kinh tế

Giáo trình Quản trị học

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Tài Chính

2011

Tóm tắt

Quản trị học là môn học đã được Khoa Khoa học quan lý giảng dạy tại trường ĐH Kinh tế quốc dân và một số cơ sở khác từ 10 trở lại đây. Giáo trình Quản trị học do Khoa học quản lý biên soạn và xuất bản lần này dựa trên các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước về quản trị học cũng như các bài giảng của đội ngũ giảng viên trong khoa từ nhiều năm nay.

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị các tổ chức, trong đó các ví dụ minh họa chủ yếu là cho quản trị doanh nghiệp để phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường ĐH Kinh tế.

Nội dung giáo trình gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức.

+ Chương 2: Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị.

+ Chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị.

+ Chương 4: Lập kế hoạch.

+ Chương 5: Chức năng tổ chức.

+ Chương 6: Lãnh đạo.

+ Chương 7: Kiểm tra.

Trích dẫn

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Giáo trình Quản trị học, Tài Chính, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Quản trị họcKhoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth EditionLãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay = Good Leaders ask Great questions

Giáo trình Quản trị học

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth EditionLãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay = Good Leaders ask Great questions

Mã QR

Giáo trình Quản trị học

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:43 18/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Thứ Sáu, 11:01 18/03/2022

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition

Thứ Sáu, 09:16 18/03/2022

Giáo trình thực hành máy điện

Thứ Sáu, 04:37 18/03/2022

Điều khiển với Simatic S7 - 300

Thứ Sáu, 03:29 18/03/2022

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Thứ Sáu, 02:47 18/03/2022