Giáo trình Quản trị học

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị các tổ chức, trong đó các ví dụ minh họa chủ yếu là cho quản trị doanh nghiệp để phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường ĐH Kinh tế

Giáo trình Quản trị học

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Tài Chính

2011

Tóm tắt

Quản trị học là môn học đã được Khoa Khoa học quan lý giảng dạy tại trường ĐH Kinh tế quốc dân và một số cơ sở khác từ 10 trở lại đây. Giáo trình Quản trị học do Khoa học quản lý biên soạn và xuất bản lần này dựa trên các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước về quản trị học cũng như các bài giảng của đội ngũ giảng viên trong khoa từ nhiều năm nay.

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị các tổ chức, trong đó các ví dụ minh họa chủ yếu là cho quản trị doanh nghiệp để phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường ĐH Kinh tế.

Nội dung giáo trình gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức.

+ Chương 2: Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị.

+ Chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị.

+ Chương 4: Lập kế hoạch.

+ Chương 5: Chức năng tổ chức.

+ Chương 6: Lãnh đạo.

+ Chương 7: Kiểm tra.

Trích dẫn

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Giáo trình Quản trị học, Tài Chính, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Quản trị họcKhoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth EditionLãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay = Good Leaders ask Great questions

Giáo trình Quản trị học

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth EditionLãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay = Good Leaders ask Great questions

Mã QR

Giáo trình Quản trị học

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:43 18/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Thứ Sáu, 11:01 18/03/2022

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition

Thứ Sáu, 09:16 18/03/2022

Giáo trình thực hành máy điện

Thứ Sáu, 04:37 18/03/2022

Điều khiển với Simatic S7 - 300

Thứ Sáu, 03:29 18/03/2022

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Thứ Sáu, 02:47 18/03/2022

Video giới thiệu