Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition

Accounting: Tools for Business Decision Making, 7th Edition is a two-semester financial and managerial accounting course designed to show students the importance of accounting in their everyday lives

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition

Paul D. Kimmel, Jerry J.Weygandt, Donald E. Kieso

Wiley

2019

Abstract

Accounting: Tools for Business Decision Making, 7th Edition is a two-semester financial and managerial accounting course designed to show students the importance of accounting in their everyday lives. Emphasizing decision-making, this new edition features relevant topics such as data analytics as well as the time-tested features that have proven to be of most help to students.The next generation of WileyPLUS for Accounting gives instructors the freedom and flexibility to tailor content and easily manage their course to keep students engaged and on track.

Each chapter concludes with a Review and Practice section, which includes a review of learning objectives, Decision Tools review, key terms glossary, practice multiple-choice questions with annotated solutions, practice brief exercises with solutions, practice exercises with solutions, and a practice problem with a solution.

Real-world examples that illustrate interesting situations in companies and how managers make decisions using accounting information are integrated throughout the text.

Accounting concepts that are useful for management decision-making are highlighted throughout the text. A summary of Decision Tools is included in each chapter as well as a practice exercise and solution, Using the Decision Tools.

The contents of book include:

1. Introduction to Financial Statements.

2. A Further Look at Financial Statements.

3. The Accounting Information System.

4. Accrual Accounting Concepts.

5. Merchandising Operations and the Multiple-Step Income Statement.

6. Reporting and Analyzing Inventory. 7. Fraud, Internal Control, and Cash.

8. Reporting and Analyzing Receivables.

9. Reporting and Analyzing Long-Lived Assets.

10. Reporting and Analyzing Liabilities.

11. Reporting and Analyzing Stockholders’ Equity.

12. Statement of Cash Flows.

13. Financial Analysis: The Big Picture.

(Nguồn: Wileyplus.com)

Citation

Paul D. Kimmel, Jerry J.Weygandt, Donald E. Kieso. Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition, Wiley, 2019.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 EditionFinancial reporting (FR): Practice & Revision kitFoundations in Accountancy FAB/ACCA Paper F1: Accountant in Business Interactive Text

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition

Financial reporting (FR): Practice & Revision kitFoundations in Accountancy FAB/ACCA Paper F1: Accountant in Business Interactive Text

QR code

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition

Content

  • Thứ Sáu, 09:16 18/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

Giáo trình thực hành máy điện

Thứ Sáu, 04:37 18/03/2022

Điều khiển với Simatic S7 - 300

Thứ Sáu, 03:29 18/03/2022

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Thứ Sáu, 02:47 18/03/2022

Introduction to digital signal processing and filter design

Thứ Năm, 14:01 17/03/2022

Luyện kỹ năng Dịch Tiếng Anh báo chí

Thứ Năm, 13:22 17/03/2022

Video giới thiệu