Introduction to digital signal processing and filter design

The contents of this book help students and professionals quickly master the fundamental concepts and applications of discrete-time signals and systems as well as the synthesis of these systems to meet specifications in the time and frequency domains. Striking the right balance between mathematical derivations and theory, the book features.

Introduction to digital signal processing and filter design

Shenoi, B.A.

Wiley Interscience

2006

Abstract

The contents of this book help students and professionals quickly master the fundamental concepts and applications of discrete-time signals and systems as well as the synthesis of these systems to meet specifications in the time and frequency domains. Striking the right balance between mathematical derivations and theory, the book features.

The organization of this text is as follows:

+ Chapter 1 is devoted to discrete-time signals. It describes some applications of digital signal processing and defines and, suggests several ways of describing discrete-time signals.

+ Chapter 2 is devoted to discrete-time systems. Several ways of modeling them and four methods for obtaining the response of discrete-time systems.

+ Chapter 3 concentrates on frequency-domain analysis. Derivation of sampling theorem is followed by the derivation of the discrete-time Fourier transform (DTFT) along with its importance in filter design.

+ Chapter 4 is the design of infinite impulse response (IIR) filters

+ Chapter 5 is concerned with the theory and design of finite impulse response (FIR) filters.

+ Chapter 6, we describe methods for deriving several structures for realizing FIR filters and IIR filters.

+ Chapter 7 on quantized filter analysis.

+ Chapter 8 is hardware design using DSP chips.

+ Chapter 9 on MATLAB and Signal Processing Toolbox, concludes the book.

Citation

Shenoi, B.A. Introduction to digital signal processing and filter design. Wiley Interscience, 2006.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Introduction to digital signal processing and filter designThông tin sốThực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Introduction to digital signal processing and filter design

Thông tin sốThực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

QR code

Introduction to digital signal processing and filter design

Content

  • Thứ Năm, 14:01 17/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Luyện kỹ năng Dịch Tiếng Anh báo chí

Thứ Năm, 13:22 17/03/2022

Phương pháp cơ bản dịch Việt - Anh và ngữ pháp

Thứ Năm, 13:13 17/03/2022

Kỹ thuật điện : Lý thuyết, bài tập giải sẵn. Bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm

Thứ Năm, 12:43 17/03/2022

Introducing English Semantics

Thứ Năm, 11:25 17/03/2022

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế

Thứ Năm, 11:15 17/03/2022

Video giới thiệu