Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế

Sách gồm những nội dung chính như sau: Phần 1: Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế Bài 1: Xác định tài liệu cơ bản Bài 2: Làm quen với các hoạt động của hợp đồng Bài 3: chuẩn hoá kết cấu của hợp đồng Bài 4: Làm rõ nội dung hợp đồng Bài 5: Chuẩn hoá ngôn ngữ hợp đồng (1) Bài 6: Chuẩn hoá ngôn ngữ hợp đồng (2) Bài 7: Tham khảo các công ước và thông lệ quốc tế Bài 8: Kiểm tra văn bản hợp đồng. Phần 2: Dịch hợp đồng thương mại quốc tế Bài 9: Tuân theo các tiêu chí dịch Bài 10: Đọc xuyên suốt văn bản Bài 11: Chọn từ Bài 12: Sắp xếp lại câu Bài 13: Tuân theo các quy tắc của hợp đồng (1) Bài 14: Tuân theo các quy tắc của hợp đồng (2) Bài 15: Hiệu đính bản hợp đồng.

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế

Hồ Canh Thân, Vương Xuân Huy

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2007

Tóm tắt

Cuốn "Soạn Thảo Và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế" chủ yếu dành cho sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế đối ngoại, pháp luật, luật sư; người làm công tác; quản lý, tư pháp, đàm phán, phiên dịch, phụ trách quan hệ quốc tế trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà máy và những người có trình độ Anh ngữ phù hợp. Mục đích là giúp người đọc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để soạn thảo văn bản; biên phiên dịch các tài liệu, công văn mang tính pháp luật như hợp đồng thương mại... Qua đó, làm tăng hiệu quả của việc hợp tác và giao lưu quốc tế.

Sách gồm hai phần với 15 bài:

. Phần 1: Formulation of Internation Business Contracts/ Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

. Bài 1: Ascertaining Basic Documents/ Xác định tài liệu cơ bản

. Bài 2: Familiarizing Contract Formats/ Làm quen với các hoạt động của hợp đồng

. Bài 3: Standardizing the Structure/ Chuẩn hoá kết cấu của hợp đồng

. Bài 4: Clarifying the Contents/ Làm rõ nội dung hợp đồng

. Bài 5: Standardizing ContractualLanguage (1)/ Chuẩn hoá ngôn ngữ hợp đồng (1)

. Bài 6: Standardizing ContractualLanguage (2)/ Chuẩn hoá ngôn ngữ hợp đồng (2)

. Bài 7: Referencing InternationalConventions and Practice/ Tham khảo các công ước và thông lệ quốc tế

. Bài 8: Going over the Text/ Kiểm tra văn bản hợp đồng.

. Phần 2: Translation of InternationalBusiness Contracts/ Dịch hợp đồng thương mại quốc tế

. Bài 9: Abiding by Translation Criteria/ Tuân theo các tiêu chí dịch

. Bài 10: Reading through the Text/ Đọc xuyên suốt văn bản

. Bài 11: Pitching upon the Words/ Chọn từ

. Bài 12: Restructuring the Sentence/ Sắp xếp lại câu

. Bài 13: Following Contractual Norms (1)/ Tuân theo các quy tắc của hợp đồng (1)

. Bài 14: Following Contractual Norms (2)/ Tuân theo các quy tắc của hợp đồng (2)

. Bài 15: Examining and Revising theTranslation/ Hiệu đính bản hợp đồng.

Trích dẫn

Hồ Canh Thân, Vương Xuân Huy.Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế.Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế Giáo trình Phiên dịch 1Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking
Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế Giáo trình Phiên dịch 1Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Mã QR

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:15 17/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Ship or Sheep? Luyện kỹ năng phát âm Tiếng Anh

Thứ Năm, 10:53 17/03/2022

Lí thuyết và bài tập Tính toán sửa chữa máy điện

Thứ Năm, 10:45 17/03/2022

RF Circuit Design: Theory and Applications

Thứ Năm, 08:18 17/03/2022

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Thứ Tư, 15:00 16/03/2022

Tiếng Việt thực hành

Thứ Tư, 13:21 16/03/2022

Video giới thiệu