Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế

Sách gồm những nội dung chính như sau: Phần 1: Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế Bài 1: Xác định tài liệu cơ bản Bài 2: Làm quen với các hoạt động của hợp đồng Bài 3: chuẩn hoá kết cấu của hợp đồng Bài 4: Làm rõ nội dung hợp đồng Bài 5: Chuẩn hoá ngôn ngữ hợp đồng (1) Bài 6: Chuẩn hoá ngôn ngữ hợp đồng (2) Bài 7: Tham khảo các công ước và thông lệ quốc tế Bài 8: Kiểm tra văn bản hợp đồng. Phần 2: Dịch hợp đồng thương mại quốc tế Bài 9: Tuân theo các tiêu chí dịch Bài 10: Đọc xuyên suốt văn bản Bài 11: Chọn từ Bài 12: Sắp xếp lại câu Bài 13: Tuân theo các quy tắc của hợp đồng (1) Bài 14: Tuân theo các quy tắc của hợp đồng (2) Bài 15: Hiệu đính bản hợp đồng.

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế

Hồ Canh Thân, Vương Xuân Huy

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2007

Tóm tắt

Cuốn "Soạn Thảo Và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế" chủ yếu dành cho sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế đối ngoại, pháp luật, luật sư; người làm công tác; quản lý, tư pháp, đàm phán, phiên dịch, phụ trách quan hệ quốc tế trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà máy và những người có trình độ Anh ngữ phù hợp. Mục đích là giúp người đọc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để soạn thảo văn bản; biên phiên dịch các tài liệu, công văn mang tính pháp luật như hợp đồng thương mại... Qua đó, làm tăng hiệu quả của việc hợp tác và giao lưu quốc tế.

Sách gồm hai phần với 15 bài:

. Phần 1: Formulation of Internation Business Contracts/ Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

. Bài 1: Ascertaining Basic Documents/ Xác định tài liệu cơ bản

. Bài 2: Familiarizing Contract Formats/ Làm quen với các hoạt động của hợp đồng

. Bài 3: Standardizing the Structure/ Chuẩn hoá kết cấu của hợp đồng

. Bài 4: Clarifying the Contents/ Làm rõ nội dung hợp đồng

. Bài 5: Standardizing ContractualLanguage (1)/ Chuẩn hoá ngôn ngữ hợp đồng (1)

. Bài 6: Standardizing ContractualLanguage (2)/ Chuẩn hoá ngôn ngữ hợp đồng (2)

. Bài 7: Referencing InternationalConventions and Practice/ Tham khảo các công ước và thông lệ quốc tế

. Bài 8: Going over the Text/ Kiểm tra văn bản hợp đồng.

. Phần 2: Translation of InternationalBusiness Contracts/ Dịch hợp đồng thương mại quốc tế

. Bài 9: Abiding by Translation Criteria/ Tuân theo các tiêu chí dịch

. Bài 10: Reading through the Text/ Đọc xuyên suốt văn bản

. Bài 11: Pitching upon the Words/ Chọn từ

. Bài 12: Restructuring the Sentence/ Sắp xếp lại câu

. Bài 13: Following Contractual Norms (1)/ Tuân theo các quy tắc của hợp đồng (1)

. Bài 14: Following Contractual Norms (2)/ Tuân theo các quy tắc của hợp đồng (2)

. Bài 15: Examining and Revising theTranslation/ Hiệu đính bản hợp đồng.

Trích dẫn

Hồ Canh Thân, Vương Xuân Huy.Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế.Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế Giáo trình Phiên dịch 1Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking
Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế Giáo trình Phiên dịch 1Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Mã QR

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:15 17/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Ship or Sheep? Luyện kỹ năng phát âm Tiếng Anh

Thứ Năm, 10:53 17/03/2022

Lí thuyết và bài tập Tính toán sửa chữa máy điện

Thứ Năm, 10:45 17/03/2022

RF Circuit Design: Theory and Applications

Thứ Năm, 08:18 17/03/2022

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Thứ Tư, 15:00 16/03/2022

Tiếng Việt thực hành

Thứ Tư, 13:21 16/03/2022

Video giới thiệu