Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Một số vấn đề lý luận về thích ứng của con người trước môi trường sống mới. Hà Giang - môi trường sống mới và lịch sử chuyển dân cư của người Việt. Thích ứng của người Việt với môi trường tự nhiên, thích ứng của người Việt trong các quan hệ xã hội

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Nguyễn Phương Thảo

Khoa học Xã hội

2018

Tóm tắt

Trong đại gia đình các dân tộc ở Việt Nam, người Việt (Kinh) có dân số đông nhất (85% cả nước, theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Địa bàn cư trú chính của người Việt là các vùng châu thổ, trung du, ven biển; song do nhiều nguyên nhân, người Việt còn chuyển đến cư trú tại các vùng miền núi.

Trong lịch sử phát triển của mình, người Việt đã tiến hành nhiều đợt chuyển cư lên miền núi trong đó có vùng Đông Bắc- một vùng văn hóa mở, hành lang giao lưu văn hóa với đồng bằng, giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Cũng như ở các tỉnh khác trong vùng Đông Bắc, người Việt ở Hà Giang đa dạng về nguồn gốc, thành phần kinh tế - xã hội. Tính thích ứng của khối nông dân Việt ở Tỉnh Hà Giang là chủ đề nghiên cứu lý thú. Qua đó chỉ ra tính thích nghi và lan tỏa ảnh hưởng của người Việt trước môi trường sống mới trong quá trình chuyển cư.

Nội dung cuốn “Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa” của tác giả Nguyễn Phương Thảo bao gồm 5 chương:

. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thích ứng của con người trước môi trường sống mới.

. Chương 2: Hà Giang- Môi trường sống mới và lịch sử chuyển cư của người Việt

. Chương 3: Thích ứng của người Việt với môi trường tự nhiên

. Chương 4: Thích ứng của người Việt trong các quan hệ xã hội

. Chương 5: Kết quả và bàn luận

Trích dẫn

Nguyễn Phương Thảo. Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa. Khoa học Xã hội, 2018.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóaĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 1
Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóaĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Mã QR

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:00 16/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Tiếng Việt thực hành

Thứ Tư, 13:21 16/03/2022

RF Circuit Design (second edition)

Thứ Tư, 13:15 16/03/2022

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 12:43 16/03/2022

Việt Nam phong tục

Thứ Tư, 12:22 16/03/2022

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Thứ Tư, 12:05 16/03/2022