Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Một số vấn đề lý luận về thích ứng của con người trước môi trường sống mới. Hà Giang - môi trường sống mới và lịch sử chuyển dân cư của người Việt. Thích ứng của người Việt với môi trường tự nhiên, thích ứng của người Việt trong các quan hệ xã hội

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Nguyễn Phương Thảo

Khoa học Xã hội

2018

Tóm tắt

Trong đại gia đình các dân tộc ở Việt Nam, người Việt (Kinh) có dân số đông nhất (85% cả nước, theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Địa bàn cư trú chính của người Việt là các vùng châu thổ, trung du, ven biển; song do nhiều nguyên nhân, người Việt còn chuyển đến cư trú tại các vùng miền núi.

Trong lịch sử phát triển của mình, người Việt đã tiến hành nhiều đợt chuyển cư lên miền núi trong đó có vùng Đông Bắc- một vùng văn hóa mở, hành lang giao lưu văn hóa với đồng bằng, giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Cũng như ở các tỉnh khác trong vùng Đông Bắc, người Việt ở Hà Giang đa dạng về nguồn gốc, thành phần kinh tế - xã hội. Tính thích ứng của khối nông dân Việt ở Tỉnh Hà Giang là chủ đề nghiên cứu lý thú. Qua đó chỉ ra tính thích nghi và lan tỏa ảnh hưởng của người Việt trước môi trường sống mới trong quá trình chuyển cư.

Nội dung cuốn “Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa” của tác giả Nguyễn Phương Thảo bao gồm 5 chương:

. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thích ứng của con người trước môi trường sống mới.

. Chương 2: Hà Giang- Môi trường sống mới và lịch sử chuyển cư của người Việt

. Chương 3: Thích ứng của người Việt với môi trường tự nhiên

. Chương 4: Thích ứng của người Việt trong các quan hệ xã hội

. Chương 5: Kết quả và bàn luận

Trích dẫn

Nguyễn Phương Thảo. Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa. Khoa học Xã hội, 2018.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóaĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 1
Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóaĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Mã QR

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:00 16/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tiếng Việt thực hành

Thứ Tư, 13:21 16/03/2022

RF Circuit Design (second edition)

Thứ Tư, 13:15 16/03/2022

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 12:43 16/03/2022

Việt Nam phong tục

Thứ Tư, 12:22 16/03/2022

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Thứ Tư, 12:05 16/03/2022

Video giới thiệu