Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Cuốn sách trình bày các nội dung cơ bản sau: Luyện dịch từ và cụm từ; luyện dịch câu; một số vấn đề trong phiên dịch; cách dịch một số từ thông dụng; Tiếng Anh là gì?Hướng dẫn dịch một số bài; làm thế nào để trở thành người dịch tốt.

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Trần Chí Thiện

Đà Nẵng

2016

Tóm tắt

Ngoài 4 kỹ năng cơ bản: nghe - nói - đọc - viết còn có một kỹ năng nữa mà chúng ta cũng phải thường xuyên sử dụng, đó là phiên dịch. Đây là bộ môn đòi hỏi phải có kiến thứ tiếng Anh cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và văn phong. Trong cuốn “Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh” tác giả hướng dẫn từ dễ đến khó: dịch một cụm từ, một câu và một đoạn. Mỗi phần đều kèm theo công thức và ví dụ cụ thể.

Nội dung cuốn sách gồm 8 phần:

. Phần 1: Luyện dịch từ và cụm từ

. Phần 2: Luyện dịch câu

. Phần 3: Một số vấn đề trong phiên dịch

. Phần 4: Cách dịch một số từ thông dụng

. Phần 5: Tiếng Anh là gì?

. Phần 6: Hướng dẫn dịch một số bài

. Phần 7: Làm thế nào để trở thành một người dịch tốt

. Phần 8: Phụ lục

Trích dẫn

Trần Chí Thiện.Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh.Đà Nẵng, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn luyện dịch Việt AnhNghiên cứu dịch thuậtGiáo trình Phiên dịch 1
Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh
Nghiên cứu dịch thuậtGiáo trình Phiên dịch 1

Mã QR

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Nội dung

  • Thứ Tư, 12:05 16/03/2022