Tiếng Việt thực hành

Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản sau: Giản yếu về lý thuyết, khái quát về văn bản; Hệ thống bài tập thực hành: thực hành phân tích văn bản, thuật lại nội dung tài liệu khoa học, tạo lập, đặt câu, dùng từ và chữ viết trong văn bản

Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh Toán (ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2016

Tóm tắt

Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam (dân tộc Kinh) đồng thời cũng là tiếng phổ thông của tất cả các dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam. Từ sau ngày dân tộc giành được độc lập, tiếng Việt đã trở thành một ngôn ngữ quốc gia chính thức và đảm nhiệm nhiều chức năng lớn lao. Đến nay tiếng Việt có địa vị ngang hàng với các ngôn ngữ phát triển trên thế giới, vị thế và vai trò của tiếng Việt trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và đề cao.

Ngày 12/9/1995 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3244/GD-ĐT về việc ban hành Bộ chương trình Giáo dục đại cương (giai đoạn I). Trong đó chương trình môn Tiếng Việt thực hành là một trong những chương trình có vai trò quan trọng trong đào tạo sinh viên “đại cương”.

Cuốn “Tiếng Việt thực hành” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học môn học này trong Nhà trường. Cuốn sách được biên soạn bám sát chương trình Tiếng Việt thực hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nội dung của cuốn sách gồm hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau trong từng chương.

. Phần mở đầu: Tiếng Việt và bộ môn “Tiếng Việt thực hành”

. Chương 1: Khái quát về văn bản

. Chương 2: Thực hành phân tích văn bản

. Chương 3: Thuật lại nội dung tài liệu khoa học

. Chương 4: Tạo lập văn bản

. Chương 5: Đặt câu trong văn bản

. Chương 6: Dùng từ trong văn bản

. Chương 7: Chữ viết trong văn bản

Trích dẫn

Bùi Minh Toán (ch.b). Tiếng Việt thực hành. Giáo dục Việt Nam, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Tiếng Việt thực hànhĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 1
Tiếng Việt thực hành
Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Mã QR

Tiếng Việt thực hành

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:21 16/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

RF Circuit Design (second edition)

Thứ Tư, 13:15 16/03/2022

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 12:43 16/03/2022

Việt Nam phong tục

Thứ Tư, 12:22 16/03/2022

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Thứ Tư, 12:05 16/03/2022

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation (fifth edition)

Thứ Tư, 08:27 16/03/2022