Tiếng Việt thực hành

Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản sau: Giản yếu về lý thuyết, khái quát về văn bản; Hệ thống bài tập thực hành: thực hành phân tích văn bản, thuật lại nội dung tài liệu khoa học, tạo lập, đặt câu, dùng từ và chữ viết trong văn bản

Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh Toán (ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2016

Tóm tắt

Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam (dân tộc Kinh) đồng thời cũng là tiếng phổ thông của tất cả các dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam. Từ sau ngày dân tộc giành được độc lập, tiếng Việt đã trở thành một ngôn ngữ quốc gia chính thức và đảm nhiệm nhiều chức năng lớn lao. Đến nay tiếng Việt có địa vị ngang hàng với các ngôn ngữ phát triển trên thế giới, vị thế và vai trò của tiếng Việt trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và đề cao.

Ngày 12/9/1995 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3244/GD-ĐT về việc ban hành Bộ chương trình Giáo dục đại cương (giai đoạn I). Trong đó chương trình môn Tiếng Việt thực hành là một trong những chương trình có vai trò quan trọng trong đào tạo sinh viên “đại cương”.

Cuốn “Tiếng Việt thực hành” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học môn học này trong Nhà trường. Cuốn sách được biên soạn bám sát chương trình Tiếng Việt thực hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nội dung của cuốn sách gồm hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau trong từng chương.

. Phần mở đầu: Tiếng Việt và bộ môn “Tiếng Việt thực hành”

. Chương 1: Khái quát về văn bản

. Chương 2: Thực hành phân tích văn bản

. Chương 3: Thuật lại nội dung tài liệu khoa học

. Chương 4: Tạo lập văn bản

. Chương 5: Đặt câu trong văn bản

. Chương 6: Dùng từ trong văn bản

. Chương 7: Chữ viết trong văn bản

Trích dẫn

Bùi Minh Toán (ch.b). Tiếng Việt thực hành. Giáo dục Việt Nam, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Tiếng Việt thực hànhĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 1
Tiếng Việt thực hành
Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Mã QR

Tiếng Việt thực hành

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:21 16/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

RF Circuit Design (second edition)

Thứ Tư, 13:15 16/03/2022

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 12:43 16/03/2022

Việt Nam phong tục

Thứ Tư, 12:22 16/03/2022

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Thứ Tư, 12:05 16/03/2022

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation (fifth edition)

Thứ Tư, 08:27 16/03/2022

Video giới thiệu