RF Circuit Design (second edition)

This book provides complete design procedures for multiple,pole Butterworth, Chebyshev, and Bessel filters. It also covers capacitors, inductors, and other components with their behavior at RF frequencies.

RF Circuit Design (second edition)

Christopher Bowick; John Blyler; Cheryl Ajluni

Elsevier

2008

Abstract

This book provides complete design procedures for multiple,pole Butterworth, Chebyshev, and Bessel filters. It also covers capacitors, inductors, and other components with their behavior at RF frequencies.

The contents include 9 chapters:

+ Chapter 1: Components and Systems: Wire, Resistors, Capacitors, Inductors, Toroids, Toroidal Inductor Design, Practical Winding Hints.

+ Chapter 2: Resonant Circuits: Some Definitions, Resonance (Lossless Components), Loaded Q, Insertion Loss, Impedance Transformation, Coupling of Resonant Circuits, Summary.

+ Chapter 3: Filter Design: Background, Modern Filter Design, Normalization and the Low, Pass Prototype, Filter Types, Frequency and Impedance Scaling, High, Pass Filter Design, The Dual Network, Bandpass Filter Design, Summary of the Bandpass Filter Design Procedure, Band,Rejection Filter Design, The Effects of Finite Q.

+ Chapter 4: Impedance Matching: Background, The L Network, Dealing With Complex Loads, Three,Element Matching, Low,Q or Wideband Matching Networks, The Smith Chart, Impedance Matching on the Smith Chart, Software Design Tools, Summary.

+ Chapter 5: The Transistor at Radio Frequencies: RE Transistor Material, The Transistor Equivalent Circuit, Y Parameters, S Parameters, Understanding RE Transistor Data Sheets, Summary.

+ Chapter 6: Small Signal RF Amplifier Design: Some Definitions, Transistor Biasing, Design Using Y Parameters, Design Using S Parameters.

+ Chapter 7: RF (Large Signal) Power Amplifiers: RF Power Transistor Characteristics, Transistor Biasing, RF Semiconductor Devices, Power Amplifier Design, Matching to Coaxial Feedlines, Automatic Shutdown Circuitry, Broadband Transformers, Practical Winding Hints, Summary.

+ Chapter 8: RF Front - End Design: Higher Levels of Integration, Basic Receiver Architectures, ADC'S Effect on Front, End Design, Software Defined Radios , Case Study—Modern Communication Receiver.

+ Chapter 9: RF Design Tools: Design Tool Basics, Design Languages, RFIC Design Flow, RFIC Design Flow Example, Simulation Example 1, Simulation Example 2, Modeling, PCB Design, Packaging, Case Study, Summary.

Citation

Christopher Bowick; John Blyler; Cheryl Ajluni. RF Circuit Design. Elsevier, 2008.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

RF Circuit Design (second edition)Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

RF Circuit Design (second edition)

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

QR code

RF Circuit Design (second edition)

Content

  • Thứ Tư, 13:15 16/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 12:43 16/03/2022

Việt Nam phong tục

Thứ Tư, 12:22 16/03/2022

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Thứ Tư, 12:05 16/03/2022

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation (fifth edition)

Thứ Tư, 08:27 16/03/2022

Nghiên cứu dịch thuật

Thứ Ba, 16:39 15/03/2022