RF Circuit Design (second edition)

This book provides complete design procedures for multiple,pole Butterworth, Chebyshev, and Bessel filters. It also covers capacitors, inductors, and other components with their behavior at RF frequencies.

RF Circuit Design (second edition)

Christopher Bowick; John Blyler; Cheryl Ajluni

Elsevier

2008

Abstract

This book provides complete design procedures for multiple,pole Butterworth, Chebyshev, and Bessel filters. It also covers capacitors, inductors, and other components with their behavior at RF frequencies.

The contents include 9 chapters:

+ Chapter 1: Components and Systems: Wire, Resistors, Capacitors, Inductors, Toroids, Toroidal Inductor Design, Practical Winding Hints.

+ Chapter 2: Resonant Circuits: Some Definitions, Resonance (Lossless Components), Loaded Q, Insertion Loss, Impedance Transformation, Coupling of Resonant Circuits, Summary.

+ Chapter 3: Filter Design: Background, Modern Filter Design, Normalization and the Low, Pass Prototype, Filter Types, Frequency and Impedance Scaling, High, Pass Filter Design, The Dual Network, Bandpass Filter Design, Summary of the Bandpass Filter Design Procedure, Band,Rejection Filter Design, The Effects of Finite Q.

+ Chapter 4: Impedance Matching: Background, The L Network, Dealing With Complex Loads, Three,Element Matching, Low,Q or Wideband Matching Networks, The Smith Chart, Impedance Matching on the Smith Chart, Software Design Tools, Summary.

+ Chapter 5: The Transistor at Radio Frequencies: RE Transistor Material, The Transistor Equivalent Circuit, Y Parameters, S Parameters, Understanding RE Transistor Data Sheets, Summary.

+ Chapter 6: Small Signal RF Amplifier Design: Some Definitions, Transistor Biasing, Design Using Y Parameters, Design Using S Parameters.

+ Chapter 7: RF (Large Signal) Power Amplifiers: RF Power Transistor Characteristics, Transistor Biasing, RF Semiconductor Devices, Power Amplifier Design, Matching to Coaxial Feedlines, Automatic Shutdown Circuitry, Broadband Transformers, Practical Winding Hints, Summary.

+ Chapter 8: RF Front - End Design: Higher Levels of Integration, Basic Receiver Architectures, ADC'S Effect on Front, End Design, Software Defined Radios , Case Study—Modern Communication Receiver.

+ Chapter 9: RF Design Tools: Design Tool Basics, Design Languages, RFIC Design Flow, RFIC Design Flow Example, Simulation Example 1, Simulation Example 2, Modeling, PCB Design, Packaging, Case Study, Summary.

Citation

Christopher Bowick; John Blyler; Cheryl Ajluni. RF Circuit Design. Elsevier, 2008.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

RF Circuit Design (second edition)Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

RF Circuit Design (second edition)

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

QR code

RF Circuit Design (second edition)

Content

  • Thứ Tư, 13:15 16/03/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 12:43 16/03/2022

Việt Nam phong tục

Thứ Tư, 12:22 16/03/2022

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

Thứ Tư, 12:05 16/03/2022

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation (fifth edition)

Thứ Tư, 08:27 16/03/2022

Nghiên cứu dịch thuật

Thứ Ba, 16:39 15/03/2022

Video giới thiệu