Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Cuốn sách này giới thiệu về mạng cảm biến không dây dựa trên nền kiến trúc IP. Thông qua cuốn sách bạn đọc có thể hiểu được cách thức để mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPv6 có thể tương tác được với nhau và kết nối được với mạng IP khác.

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Phạm Việt Bình (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Cuốn sách này giới thiệu về mạng cảm biến không dây dựa trên nền kiến trúc IP. Thông qua cuốn sách bạn đọc có thể hiểu được cách thức để mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPv6 có thể tương tác được với nhau và kết nối được với mạng IP khác.

Nội dung cuốn sách gồm có 7 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu về mạng cảm biến không dây

+ Chương 2: Kiến trúc IP cho mạng cảm biến không dây

+ Chương 3: Các giao thức lớp giao vận

+ Chương 4: IPv6 cho mạng cảm biến không dây

+ Chương 5: Lớp thích ứng 6LoWPAN

+ Chương 6: Giao thức định tuyến RPL

+ Chương 7: Giao thức lớp ứng dụng CoAP

Trích dẫn

Phạm Việt Bình (chủ biên). Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP. Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPLập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệpHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Lập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệpHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Mã QR

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:29 01/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)

Thứ Ba, 11:46 01/03/2022

Cambride English for Job-hunting

Thứ Ba, 11:40 01/03/2022

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Thứ Ba, 11:15 01/03/2022

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Ba, 11:05 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 2

Thứ Ba, 08:15 01/03/2022

Video giới thiệu