Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Cuốn sách này giới thiệu về mạng cảm biến không dây dựa trên nền kiến trúc IP. Thông qua cuốn sách bạn đọc có thể hiểu được cách thức để mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPv6 có thể tương tác được với nhau và kết nối được với mạng IP khác.

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Phạm Việt Bình (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Cuốn sách này giới thiệu về mạng cảm biến không dây dựa trên nền kiến trúc IP. Thông qua cuốn sách bạn đọc có thể hiểu được cách thức để mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPv6 có thể tương tác được với nhau và kết nối được với mạng IP khác.

Nội dung cuốn sách gồm có 7 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu về mạng cảm biến không dây

+ Chương 2: Kiến trúc IP cho mạng cảm biến không dây

+ Chương 3: Các giao thức lớp giao vận

+ Chương 4: IPv6 cho mạng cảm biến không dây

+ Chương 5: Lớp thích ứng 6LoWPAN

+ Chương 6: Giao thức định tuyến RPL

+ Chương 7: Giao thức lớp ứng dụng CoAP

Trích dẫn

Phạm Việt Bình (chủ biên). Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP. Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPLập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệpHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Lập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệpHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Mã QR

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:29 01/03/2022