Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Cuốn sách “Lý thuyết mạch” là giáo trình hữu ích cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông trong quá trình học tập cũng như là tài liệu tham khảo tốt cho các đồng nghiệp trong giảng dạy. Nội dung của giáo trình được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, sau mỗi phần lý thuyết đều có các ví dụ và bài tập minh họa lý thuyết của chương đó với lời giải mẫu, cùng với các bài tập không có hướng dẫn giải để sinh viên tự luyện.

Lý thuyết mạch

Phạm Văn Bình (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2017

Tóm tắt

Cuốn sách “Lý thuyết mạch” là giáo trình hữu ích cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông trong quá trình học tập cũng như là tài liệu tham khảo tốt cho các đồng nghiệp trong giảng dạy. Nội dung của giáo trình được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, sau mỗi phần lý thuyết đều có các ví dụ và bài tập minh họa lý thuyết của chương đó với lời giải mẫu, cùng với các bài tập không có hướng dẫn giải để sinh viên tự luyện.

Nội dung chính của tài liệu gồm có 5 chương:

+ Chương 1: Những khái niệm cơ bản

+ Chương 2: Các phương pháp phân tích mạch điện

+ Chương 3: Phương pháp biên độ phức tạp

+ Chương 4: Phương pháp toán tử Laplace. Miền tần số phức. Đồ thị Bode

+ Chương 5: Mạng bốn cực

Trích dẫn

Phạm Văn Bình (chủ biên). Lý thuyết mạch. Khoa học và Kỹ thuật, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)Lý thuyết mạch. Tập 1Lý thuyết mạch. Tập 2

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Lý thuyết mạch. Tập 1

Lý thuyết mạch. Tập 2

Mã QR

Lý thuyết mạch

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:15 01/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Ba, 11:05 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 2

Thứ Ba, 08:15 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 1

Thứ Ba, 08:08 01/03/2022

Cơ sở ngôn ngữ học

Thứ Hai, 21:07 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 2A Work Book

Thứ Hai, 20:17 28/02/2022

Video giới thiệu