Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Cuốn sách “Lý thuyết mạch” là giáo trình hữu ích cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông trong quá trình học tập cũng như là tài liệu tham khảo tốt cho các đồng nghiệp trong giảng dạy. Nội dung của giáo trình được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, sau mỗi phần lý thuyết đều có các ví dụ và bài tập minh họa lý thuyết của chương đó với lời giải mẫu, cùng với các bài tập không có hướng dẫn giải để sinh viên tự luyện.

Lý thuyết mạch

Phạm Văn Bình (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2017

Tóm tắt

Cuốn sách “Lý thuyết mạch” là giáo trình hữu ích cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông trong quá trình học tập cũng như là tài liệu tham khảo tốt cho các đồng nghiệp trong giảng dạy. Nội dung của giáo trình được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, sau mỗi phần lý thuyết đều có các ví dụ và bài tập minh họa lý thuyết của chương đó với lời giải mẫu, cùng với các bài tập không có hướng dẫn giải để sinh viên tự luyện.

Nội dung chính của tài liệu gồm có 5 chương:

+ Chương 1: Những khái niệm cơ bản

+ Chương 2: Các phương pháp phân tích mạch điện

+ Chương 3: Phương pháp biên độ phức tạp

+ Chương 4: Phương pháp toán tử Laplace. Miền tần số phức. Đồ thị Bode

+ Chương 5: Mạng bốn cực

Trích dẫn

Phạm Văn Bình (chủ biên). Lý thuyết mạch. Khoa học và Kỹ thuật, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)Lý thuyết mạch. Tập 1Lý thuyết mạch. Tập 2

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Lý thuyết mạch. Tập 1

Lý thuyết mạch. Tập 2

Mã QR

Lý thuyết mạch

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:15 01/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Ba, 11:05 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 2

Thứ Ba, 08:15 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 1

Thứ Ba, 08:08 01/03/2022

Cơ sở ngôn ngữ học

Thứ Hai, 21:07 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 2A Work Book

Thứ Hai, 20:17 28/02/2022