Seoul National University Korean Language 2A Work Book

This book is a supplementary resource for Seoul University Korean 2A (Student's Book). This text is ideal for learners who want to develop basic communicative competence. The text is composed of vocabulary, grammar and review.

Seoul National University Korean Language 2A Work Book

Language Education Institute, Seoul National University

TWPONDS Co.,Ltd

2013

Abstract

This book is a supplementary resource for Seoul University Korean 2A (Student's Book). This text is ideal for learners who want to develop basic communicative competence. The text is composed of vocabulary, grammar and review.

1과 처음뵙겠습니다 How do you do?

2과 취미가 뭐예요? What is your hobby?

3과 콘서트에 가 봤어요? Have you ever been to a concert?

복습 1

4과 옷이 좀 큰 것 같아요 The clothes seem a little too big

5과 어디에 가면 좋을까요? Where would be a good place to go?

6과 비행기로 보내면 얼마예요? How much is it if I send it by airmail?

복습 2

7과 한옥마을이 어디에 있는지 아세요? Do you know where Hanok Village is?

8과 정말 속상하겠어요 You must feel awful

9과 문의할 게 있는데요 I have something to inquire

복습 3

부록 - 듣기 지문 / 모범 답안

Citation

Language Education Institute, Seoul National University. Seoul National University Korean Language 2A Work Book. TWPONDS Co.,Ltd, 2013.

Collection

Các học phần Đại cương

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Seoul National University Korean Language 2A Work BookSeoul National University Korean Language 2B Work BookSeoul National University Korean Language 1A Work Book
Seoul National University Korean Language 2A Work BookSeoul National University Korean Language 2B Work BookSeoul National University Korean Language 1A Work Book

QR code

Seoul National University Korean Language 2A Work Book

Content

  • Thứ Hai, 20:17 28/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Lý thuyết điều khiển tự động (Tập 1)

Thứ Hai, 16:20 28/02/2022

Khởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)

Thứ Hai, 14:30 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 1B Work Book

Thứ Hai, 14:17 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 2B Work Book

Thứ Hai, 13:59 28/02/2022

Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ trung cấp

Thứ Hai, 13:55 28/02/2022

Video giới thiệu