Cambride English for Job-hunting

Cambridge English for Job-hunting is designed to develop the specialist English language knowledge and communication skills that job-seekers need to apply for and secure jobs.

Cambride English for Job-hunting

Downes, Colm

Cambridge University Express

2008

Abstract

Cambridge English for Job-hunting is designed to develop the specialist English language knowledge and communication skills that job-seekers need to apply for and secure jobs. Ideal for both working professionals and those new to the world of employment, the course comprises six standalone units covering core areas such as CV preparation, cover letter writing, and answering interview questions.

Authentic materials such as genuine CVs and cover letters give learners practical experience in understanding and preparing vital documents. The course also offers valuable advice to help improve job-hunters' confidence, including help with difficult interview questions and how to present yourself effectively.

+ Unit 1: Research and preparation

+ Unit 2: Writing an impressive CV

+ Unit 3: Effective cover letters

+ Unit 4: Successful interviews

+ Unit 5: Advanced interviews techniques

+ Unit 6: Follow up

Citation

Downes, Colm.Cambride English for Job-hunting. Cambridge University Express, 2008.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Cambride English for Job-huntingThe Corporate Culture Survival GuideGiáo trình kỹ năng giao tiếp
Cambride English for Job-hunting
The Corporate Culture Survival GuideGiáo trình kỹ năng giao tiếp

QR code

Cambride English for Job-hunting

Content

  • Thứ Ba, 11:40 01/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Thứ Ba, 11:15 01/03/2022

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Ba, 11:05 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 2

Thứ Ba, 08:15 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 1

Thứ Ba, 08:08 01/03/2022

Cơ sở ngôn ngữ học

Thứ Hai, 21:07 28/02/2022