Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)

Giáo trình “Lý thuyết mạch - tín hiệu. Tập 1” trình bày những khái niệm và các định luật cơ bản của mạch điện; các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện tuyến tính và không tuyến tính; phân tích các đặc tính cơ bản và các quá trình vật lý xảy ra trong mạch điện, cũng như tác động của các mạch điện khác nhau lên tín hiệu khi truyền qua nó.

Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)

Đỗ Huy Giác; Nguyễn Văn Tách

Khoa học và Kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Giáo trình “Lý thuyết mạch - tín hiệu. Tập 1” trình bày những khái niệm và các định luật cơ bản của mạch điện; các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện tuyến tính và không tuyến tính; phân tích các đặc tính cơ bản và các quá trình vật lý xảy ra trong mạch điện, cũng như tác động của các mạch điện khác nhau lên tín hiệu khi truyền qua nó.

Nội dung của tập 1 gồm có 7 chương:

+ Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện

+ Chương 2: Phương trình trạng thái của mạch điện

+ Chương 3: Giải phương trình trạng thái của mạch khi các nguồn tác động vào mạch bằng không và có dạng hàm số mũ. Chế độ quá độ và chế độ xác lập của mạch điện

+ Chương 4: Mạch điện dưới tác động của các nguồn điện hình Sin ở chế độ xác lập

+ Chương 5: Ứng dụng phép biến đổi Laplace để phân tích mạch điện

+ Chương 6: Phân tích mạch điện bằng phương pháp tích phân xếp chồng

+ Chương 7: Mạch điện có tham số phân bố

Trích dẫn

Đỗ Huy Giác; Nguyễn Văn Tách. Lý thuyết mạch - tín hiệu. Tập 1. Khoa học và Kỹ thuật, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)Thực hành xử lý số tín hiệu với MatlabModem truyền số liệu

Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Modem truyền số liệu

Mã QR

Lý thuyết mạch - tín hiệu. Tập 1.

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:46 01/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Cambride English for Job-hunting

Thứ Ba, 11:40 01/03/2022

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Thứ Ba, 11:15 01/03/2022

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Ba, 11:05 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 2

Thứ Ba, 08:15 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 1

Thứ Ba, 08:08 01/03/2022

Video giới thiệu