Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)

Giáo trình “Lý thuyết mạch - tín hiệu. Tập 1” trình bày những khái niệm và các định luật cơ bản của mạch điện; các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện tuyến tính và không tuyến tính; phân tích các đặc tính cơ bản và các quá trình vật lý xảy ra trong mạch điện, cũng như tác động của các mạch điện khác nhau lên tín hiệu khi truyền qua nó.

Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)

Đỗ Huy Giác; Nguyễn Văn Tách

Khoa học và Kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Giáo trình “Lý thuyết mạch - tín hiệu. Tập 1” trình bày những khái niệm và các định luật cơ bản của mạch điện; các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện tuyến tính và không tuyến tính; phân tích các đặc tính cơ bản và các quá trình vật lý xảy ra trong mạch điện, cũng như tác động của các mạch điện khác nhau lên tín hiệu khi truyền qua nó.

Nội dung của tập 1 gồm có 7 chương:

+ Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện

+ Chương 2: Phương trình trạng thái của mạch điện

+ Chương 3: Giải phương trình trạng thái của mạch khi các nguồn tác động vào mạch bằng không và có dạng hàm số mũ. Chế độ quá độ và chế độ xác lập của mạch điện

+ Chương 4: Mạch điện dưới tác động của các nguồn điện hình Sin ở chế độ xác lập

+ Chương 5: Ứng dụng phép biến đổi Laplace để phân tích mạch điện

+ Chương 6: Phân tích mạch điện bằng phương pháp tích phân xếp chồng

+ Chương 7: Mạch điện có tham số phân bố

Trích dẫn

Đỗ Huy Giác; Nguyễn Văn Tách. Lý thuyết mạch - tín hiệu. Tập 1. Khoa học và Kỹ thuật, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)Thực hành xử lý số tín hiệu với MatlabModem truyền số liệu

Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Modem truyền số liệu

Mã QR

Lý thuyết mạch - tín hiệu. Tập 1.

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:46 01/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Cambride English for Job-hunting

Thứ Ba, 11:40 01/03/2022

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Thứ Ba, 11:15 01/03/2022

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Ba, 11:05 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 2

Thứ Ba, 08:15 01/03/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 1

Thứ Ba, 08:08 01/03/2022