Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Presentation skills, including organization, preparation, and delivery techniques, are introduced and practiced in every unit, sharpening learners’ ability to interact in different academic settings. Opportunities for critical thinking throughout each unit prepare learners to succeed in the academic classroom while communication skills are taught and practiced through realistic contexts

Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Chase, Becky Tarver

Heinle Cengage Learning

2012

Abstract

Pathways is Heinle's new four-level academic skills series that features reading & writing and listening & speaking strands to help learners develop the language and skills needed to achieve academic success. Learners develop academic literacy skills through content, images and video from National Geographic Digital Media.

Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking: A clear pathway from formal presentations to student-to-student interactions helps students become active, informed listeners in lectures and conversations. Presentation skills, including organization, preparation, and delivery techniques, are introduced and practiced in every unit, sharpening learners’ ability to interact in different academic settings.

Contents:

. Unit 1: Staying Healthy in the Modern World

. Unit 2: Energy and Our Planet

. Unit 3: Culture and Tradition

. Unit 4: A Thirsty World

. Unit 5: Inside the Brain

. Unit 6: What We Eat

. Unit 7: Our Active Earth

. Unit 8: Ancient Peoples and Places

. Unit 9: Species Survival

. Unit 10: Entrepreneurs and New Businesses

Citation

Chase,Becky Tarver. Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking. Heinle Cengage Learning,2012

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Pathways 2 – listening and speaking and Critical ThingkingReal Listening and Speaking 2Effective Academic Writing 1: The Paragraph
Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking
Real Listening and Speaking 2Effective Academic Writing 1: The Paragraph

QR code

Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Content

  • Thứ Năm, 20:45 10/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Well Read 4: Skills and Strategies for reading

Thứ Năm, 19:55 10/03/2022

Well Read 3: Skills and Strategies for reading

Thứ Năm, 19:46 10/03/2022

Foundations in Accountancy FAB/ACCA Paper F1: Accountant in Business Interactive Text

Thứ Năm, 14:33 10/03/2022

Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

Thứ Năm, 13:35 10/03/2022

Truyền động - Tự động khí nén

Thứ Năm, 09:26 10/03/2022