Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Presentation skills, including organization, preparation, and delivery techniques, are introduced and practiced in every unit, sharpening learners’ ability to interact in different academic settings. Opportunities for critical thinking throughout each unit prepare learners to succeed in the academic classroom while communication skills are taught and practiced through realistic contexts

Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Chase, Becky Tarver

Heinle Cengage Learning

2012

Abstract

Pathways is Heinle's new four-level academic skills series that features reading & writing and listening & speaking strands to help learners develop the language and skills needed to achieve academic success. Learners develop academic literacy skills through content, images and video from National Geographic Digital Media.

Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking: A clear pathway from formal presentations to student-to-student interactions helps students become active, informed listeners in lectures and conversations. Presentation skills, including organization, preparation, and delivery techniques, are introduced and practiced in every unit, sharpening learners’ ability to interact in different academic settings.

Contents:

. Unit 1: Staying Healthy in the Modern World

. Unit 2: Energy and Our Planet

. Unit 3: Culture and Tradition

. Unit 4: A Thirsty World

. Unit 5: Inside the Brain

. Unit 6: What We Eat

. Unit 7: Our Active Earth

. Unit 8: Ancient Peoples and Places

. Unit 9: Species Survival

. Unit 10: Entrepreneurs and New Businesses

Citation

Chase,Becky Tarver. Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking. Heinle Cengage Learning,2012

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Pathways 2 – listening and speaking and Critical ThingkingReal Listening and Speaking 2Effective Academic Writing 1: The Paragraph
Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking
Real Listening and Speaking 2Effective Academic Writing 1: The Paragraph

QR code

Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Content

  • Thứ Năm, 20:45 10/03/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Well Read 4: Skills and Strategies for reading

Thứ Năm, 19:55 10/03/2022

Well Read 3: Skills and Strategies for reading

Thứ Năm, 19:46 10/03/2022

Foundations in Accountancy FAB/ACCA Paper F1: Accountant in Business Interactive Text

Thứ Năm, 14:33 10/03/2022

Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

Thứ Năm, 13:35 10/03/2022

Truyền động - Tự động khí nén

Thứ Năm, 09:26 10/03/2022

Video giới thiệu