Truyền động - Tự động khí nén

Nội dung giáo trình bao gồm các vấn đề cơ bản của lý thuyết truyền động - tự động khí nén: động học và nhiệt động lực học của các thiết bị và hệ thống truyền động tự động khí nén. Các phương pháp tính toán, khảo sát thiết kế, thử nghiệm và điều khiển chúng.

Truyền động - Tự động khí nén

Phạm Văn Khảo

Khoa học và kỹ thuật

1999

Tóm tắt

Giáo trình “ Truyền động – Tự động khí nén” là một tài liệu mang tính hệ thống chuyên ngành nhằm giúp cho các đối tượng học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về truyền động và tự động khí nén có thể tiếp cận một cách thuận lợi hơn lĩnh vực chuyên môn này.

Nội dung giáo trình bao gồm các vấn đề cơ bản của lý thuyết truyền động - tự động khí nén: động học và nhiệt động lực học của các thiết bị và hệ thống truyền động tự động khí nén. Các phương pháp tính toán, khảo sát thiết kế, thử nghiệm và điều khiển chúng.

Trích dẫn

Phạm Văn Khảo. Truyền động - Tự động khí nén. Khoa học và kỹ thuật, 1999.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Truyền động - Tự động khí nén Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúpBài tập vẽ kỹ thuật
Truyền động - Tự động khí nén Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúpBài tập vẽ kỹ thuật

Mã QR

Truyền động - Tự động khí nén

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:26 10/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Marketing căn bản

Thứ Năm, 09:24 10/03/2022

Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay

Thứ Năm, 09:15 10/03/2022

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Thứ Năm, 08:56 10/03/2022

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 - Toàn tập

Thứ Năm, 08:15 10/03/2022

Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp

Thứ Tư, 16:09 09/03/2022