Truyền động - Tự động khí nén

Nội dung giáo trình bao gồm các vấn đề cơ bản của lý thuyết truyền động - tự động khí nén: động học và nhiệt động lực học của các thiết bị và hệ thống truyền động tự động khí nén. Các phương pháp tính toán, khảo sát thiết kế, thử nghiệm và điều khiển chúng.

Truyền động - Tự động khí nén

Phạm Văn Khảo

Khoa học và kỹ thuật

1999

Tóm tắt

Giáo trình “ Truyền động – Tự động khí nén” là một tài liệu mang tính hệ thống chuyên ngành nhằm giúp cho các đối tượng học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về truyền động và tự động khí nén có thể tiếp cận một cách thuận lợi hơn lĩnh vực chuyên môn này.

Nội dung giáo trình bao gồm các vấn đề cơ bản của lý thuyết truyền động - tự động khí nén: động học và nhiệt động lực học của các thiết bị và hệ thống truyền động tự động khí nén. Các phương pháp tính toán, khảo sát thiết kế, thử nghiệm và điều khiển chúng.

Trích dẫn

Phạm Văn Khảo. Truyền động - Tự động khí nén. Khoa học và kỹ thuật, 1999.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Truyền động - Tự động khí nén Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúpBài tập vẽ kỹ thuật
Truyền động - Tự động khí nén Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúpBài tập vẽ kỹ thuật

Mã QR

Truyền động - Tự động khí nén

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:26 10/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Marketing căn bản

Thứ Năm, 09:24 10/03/2022

Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay

Thứ Năm, 09:15 10/03/2022

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Thứ Năm, 08:56 10/03/2022

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 - Toàn tập

Thứ Năm, 08:15 10/03/2022

Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp

Thứ Tư, 16:09 09/03/2022

Video giới thiệu