Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

They provide flexible options for students and employers, and as an ACCA Approved Content Provider, BPP Learning Media s suite of study tools will provide you with all the accurate and up-to-date material you need for exam success.

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

ACCA

BPP Learning Media

2020

Abstract

Foundations in Accountancy (FIA) awards are entry-level, core-skill focused qualifications from ACCA. They provide flexible options for students and employers, and as an ACCA Approved Content Provider, BPP Learning Media s suite of study tools will provide you with all the accurate and up-to-date material you need for exam success.

The contents:

- Finding questions.

- Help you with your revision.

- Questions and answers.

- Exam practice.

Citation

ACCA. Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit , BPP Learning Media, 2020.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit Financial accounting (FFA/FA): Interactive textFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Financial accounting (FFA/FA): Interactive textPerformance management (PM): Practice & Revision kit

QR code

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Content

  • Thứ Năm, 08:56 10/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 - Toàn tập

Thứ Năm, 08:15 10/03/2022

Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp

Thứ Tư, 16:09 09/03/2022

Bài tập sức bền vật liệu (Phạm Thị Minh Huệ)

Thứ Tư, 15:36 09/03/2022

Financial accounting (FFA/FA): Interactive text

Thứ Tư, 14:28 09/03/2022

Tự học nhanh tin học văn phòng

Thứ Tư, 13:34 09/03/2022