Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

They provide flexible options for students and employers, and as an ACCA Approved Content Provider, BPP Learning Media s suite of study tools will provide you with all the accurate and up-to-date material you need for exam success.

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

ACCA

BPP Learning Media

2020

Abstract

Foundations in Accountancy (FIA) awards are entry-level, core-skill focused qualifications from ACCA. They provide flexible options for students and employers, and as an ACCA Approved Content Provider, BPP Learning Media s suite of study tools will provide you with all the accurate and up-to-date material you need for exam success.

The contents:

- Finding questions.

- Help you with your revision.

- Questions and answers.

- Exam practice.

Citation

ACCA. Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit , BPP Learning Media, 2020.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit Financial accounting (FFA/FA): Interactive textFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Financial accounting (FFA/FA): Interactive textPerformance management (PM): Practice & Revision kit

QR code

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Content

  • Thứ Năm, 08:56 10/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 - Toàn tập

Thứ Năm, 08:15 10/03/2022

Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp

Thứ Tư, 16:09 09/03/2022

Bài tập sức bền vật liệu (Phạm Thị Minh Huệ)

Thứ Tư, 15:36 09/03/2022

Financial accounting (FFA/FA): Interactive text

Thứ Tư, 14:28 09/03/2022

Tự học nhanh tin học văn phòng

Thứ Tư, 13:34 09/03/2022

Video giới thiệu