Performance management (PM): Practice & Revision kit

Management Practice and Revision Kit has been comprehensively reviewed by the ACCA examining team and covers all the relevant syllabus topics

Performance management (PM): Practice & Revision kit

ACCA

BPP Learning Media

2020

Abstract

Management Practice and Revision Kit has been comprehensively reviewed by the ACCA examining team and covers all the relevant syllabus topics. Features include:

+ Questions grouped by topic area and introduced by a ‘Do You Know?’ quiz to remind you of important points and how to approach questions.

+ Two full mock exams are included to simulate a real exam experience.

ACCA examining team reviewed Study Texts and Practice & Revision Kits along will provide you with the up-to-date material you need for exam success.

( Nguồn:khalidsalembookstrading.com)

Citation

ACCA. Performance management (PM): Practice & Revision kit, BPP Learning Media, 2020.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Performance management (PM): Practice & Revision kitQuantitative Analysis for Management, 13th EditionKhởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Quantitative Analysis for Management, 13th EditionKhởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)

QR code

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Content

  • Thứ Tư, 10:08 09/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Khoa học quản trị tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính

Thứ Tư, 09:43 09/03/2022

Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - Việt

Thứ Tư, 09:39 09/03/2022

Kinh tế đầu tư xây dựng

Thứ Tư, 09:27 09/03/2022

Accountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study text

Thứ Tư, 09:16 09/03/2022

Tự học thiết kế Web - Tập 2

Thứ Tư, 09:10 09/03/2022

Video giới thiệu