Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - Việt

Đây là cuốn sách được viết dưới dạng song ngữ Anh - Việt nhằm mục đích giúp bạn đọc mau chóng tích lũy được vốn từ vựng và trau dồi kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh để có thể đọc sách Tin học và các ngành liên quan bằng Tiếng Anh, để có thể truy cập và hiểu được các thông tin trên Internet.

Multimedia và ứng dụng (Multimedia and application) Song ngữ Anh - Việt

Nguyễn Thế Hùng

Thống kê

2002

Tóm tắt

Tài liệu được viết dưới dạng song ngữ Anh Việt, gồm 2 chương, trong đó:

+ Chương 1. Tìm hiểu về truyền thông đa phương tiện: Định nghĩa về truyền thông đa phương tiện, tương tác và phương tiện mới; Thông tin đa lớp và đa chiều; Tầm quan trọng của phần cứng trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện; Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện;

(Chapter 1. UNDERSTANDING MULTIMEDIA: Multimedia, Interactivity, and New Media Defined; Information in Layers and Dimensions; Hardware Considerations for Multimedia; Applications for Multimedia)

+ Chương 2. Tạo ra và phân phối thông tin của phương tiện mới: Tạo ra thông tin của phương tiện mới; Các công nghệ hỗ trợ phương tiện mới; Phân phối thông tin của phương tiện mới.

(Chapter 2. CREATING AND DISTRIBUTING NEW MEDIA CONTENT: Creating New Media Content; Technologies That Support New Media; Distributing New Media Content)

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hùng. "Multimedia và ứng dụng Multimedia and application Song ngữ Anh - Việt". Thống kê, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - ViệtBài tập thực hành với PhotoshopĐồ họa máy tính và thiết kế Computer Graphics and Design Song ngữ Anh - Việt
Multimedia và ứng dụng Multimedia and application Song ngữ Anh - ViệtBài tập thực hành với PhotoshopĐồ họa máy tính và thiết kế Computer Graphics and Design Song ngữ Anh - Việt

Mã QR

Multimedia và ứng dụng Multimedia and application Song ngữ Anh - Việt

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:39 09/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Kinh tế đầu tư xây dựng

Thứ Tư, 09:27 09/03/2022

Accountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study text

Thứ Tư, 09:16 09/03/2022

Tự học thiết kế Web - Tập 2

Thứ Tư, 09:10 09/03/2022

Developing Tactics for Listening

Thứ Tư, 08:45 09/03/2022

Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS - Tập 1

Thứ Tư, 08:26 09/03/2022