Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - Việt

Đây là cuốn sách được viết dưới dạng song ngữ Anh - Việt nhằm mục đích giúp bạn đọc mau chóng tích lũy được vốn từ vựng và trau dồi kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh để có thể đọc sách Tin học và các ngành liên quan bằng Tiếng Anh, để có thể truy cập và hiểu được các thông tin trên Internet.

Multimedia và ứng dụng (Multimedia and application) Song ngữ Anh - Việt

Nguyễn Thế Hùng

Thống kê

2002

Tóm tắt

Tài liệu được viết dưới dạng song ngữ Anh Việt, gồm 2 chương, trong đó:

+ Chương 1. Tìm hiểu về truyền thông đa phương tiện: Định nghĩa về truyền thông đa phương tiện, tương tác và phương tiện mới; Thông tin đa lớp và đa chiều; Tầm quan trọng của phần cứng trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện; Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện;

(Chapter 1. UNDERSTANDING MULTIMEDIA: Multimedia, Interactivity, and New Media Defined; Information in Layers and Dimensions; Hardware Considerations for Multimedia; Applications for Multimedia)

+ Chương 2. Tạo ra và phân phối thông tin của phương tiện mới: Tạo ra thông tin của phương tiện mới; Các công nghệ hỗ trợ phương tiện mới; Phân phối thông tin của phương tiện mới.

(Chapter 2. CREATING AND DISTRIBUTING NEW MEDIA CONTENT: Creating New Media Content; Technologies That Support New Media; Distributing New Media Content)

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hùng. "Multimedia và ứng dụng Multimedia and application Song ngữ Anh - Việt". Thống kê, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - ViệtBài tập thực hành với PhotoshopĐồ họa máy tính và thiết kế Computer Graphics and Design Song ngữ Anh - Việt
Multimedia và ứng dụng Multimedia and application Song ngữ Anh - ViệtBài tập thực hành với PhotoshopĐồ họa máy tính và thiết kế Computer Graphics and Design Song ngữ Anh - Việt

Mã QR

Multimedia và ứng dụng Multimedia and application Song ngữ Anh - Việt

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:39 09/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Kinh tế đầu tư xây dựng

Thứ Tư, 09:27 09/03/2022

Accountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study text

Thứ Tư, 09:16 09/03/2022

Tự học thiết kế Web - Tập 2

Thứ Tư, 09:10 09/03/2022

Developing Tactics for Listening

Thứ Tư, 08:45 09/03/2022

Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS - Tập 1

Thứ Tư, 08:26 09/03/2022

Video giới thiệu