Financial accounting (FFA/FA): Interactive text

Aim of this Interactive Text: To provide the knowledge and practice to help you succeed in the examination for FFA/FA Financial Accounting

Financial accounting (FFA/FA): Interactive text

ACCA

BPP Learing Media

2020

Abstract

BPP Learning Media is an ACCA Approved Content Provider for the Foundations in Accountancy qualification. This means we work closely with ACCA to ensure this Interactive Text contains the information you need to pass your exam.

In this Interactive Text, which has been reviewed by the ACCA examining team, we:

- Highlight the most important elements in the syllabus and the key skills you need.

- Signpost how each chapter links to the syllabus and the study guide.

- Provide lots of exam focus points demonstrating what the examining teamwill want you to do.

- Emphasise key points in regular fast forward summaries.

- Test your knowledge in quick quizzes.

- Examine your understanding in our practice question bank.

- Reference all the important topics in our full index.

Aim of this Interactive Text: To provide the knowledge and practice to help you succeed in the examination for FFA/FA Financial Accounting.

To pass the examination you need a thorough understanding in all areas covered by the syllabus and teaching guide.

Citation

ACCA. Financial accounting (FFA/FA): Interactive text, BPP Learing Media, 2020.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Financial accounting (FFA/FA): Interactive textAccountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study textPerformance management (PM): Practice & Revision kit

Financial accounting (FFA/FA): Interactive text

Accountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study textPerformance management (PM): Practice & Revision kit

QR code

Financial accounting (FFA/FA): Interactive text

Content

  • Thứ Tư, 14:28 09/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Tự học nhanh tin học văn phòng

Thứ Tư, 13:34 09/03/2022

Thiết kế web với CSS

Thứ Tư, 11:12 09/03/2022

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Thứ Tư, 10:08 09/03/2022

Khoa học quản trị tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính

Thứ Tư, 09:43 09/03/2022

Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - Việt

Thứ Tư, 09:39 09/03/2022

Video giới thiệu