Thiết kế web với CSS

Từ khi được giới thiệu vào năm 1996, bảng kiểu xếp tầng (CSS) đã làm thay đổi đáng kể thiết kế Web. Hiện nay, phần lớn các trang Web đều sử dụng CSS và nhiều nhà thiết kế đã xây dựng các bố cục trang hoàn toàn dựa trên CSS.

Thiết kế web với CSS

Lê Minh Hoàng (Cb)

Lao động - Xã hội

2007

Tóm tắt

Cuốn sách này cung cấp cho bạn tất cả những gì cần thiết sử dụng CSS. Phần lớn ví dụ minh họa trong cuốn sách sẽ sử dụng CSS 2.1.

Nội dung cuốn sách gồm 18 chương và 3 phụ lục, trong đó:

+ Chương 1: WEB và HTML;

+ Chương 2: CSS;

+ Chương 3: Đơn vị EM và các thực hành tốt khác;

+ Chương 4: Bộ chọn CSS;

+ Chương 5: Phông chữ;

+ Chương 6: Các đối tượng nền tảng;

+ Chương 7: Khoảng trống bên trong các hộp;

+ Chương 8: Khoảng trống chung quanh các hộp;

+ Chương 9: Bố trí tương đối và tuyệt đối;

+ Chương 10: Màu sắc;

+ Chương 11: Từ các phần tử mở rộng HTML đến CSS;

+ Chương 12: In và phương tiện khác;

+ Chương 13: Xếp tầng và kế thừa;

+ Chương 14: Bảng kiểu bên ngoài;

+ Chương 15: Các cách tiếp cận khác;

+ Chương 16: Hồ sơ XML;

+ Chương 17: Bảng;

+ Chương 18: Lịch sử của CSS.

Phụ lục A: Tham chiếu HTML 4.0;

Phụ lục B: Đọc các định nghĩa giá trị thuộc tính;

Phụ lục C: Các màu hệ thống.

Trích dẫn

Lê Minh Hoàng. "Thiết kế web với CSS". Lao động - Xã hội, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Tài liệu liên quan

Thiết kế Web với CssTự học thiết kế web Tập 2Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - Việt
Thiết kế web với CSSTự học thiết kế web - Tập 2Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - Việt

Mã QR

Thiết kế Web với CSS

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:12 09/03/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Thứ Tư, 10:08 09/03/2022

Khoa học quản trị tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính

Thứ Tư, 09:43 09/03/2022

Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - Việt

Thứ Tư, 09:39 09/03/2022

Kinh tế đầu tư xây dựng

Thứ Tư, 09:27 09/03/2022

Accountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study text

Thứ Tư, 09:16 09/03/2022

Video giới thiệu