Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

BPP ACCA F7 Financial Reporting Practice and Revision Kit has been comprehensively reviewed by the ACCA examining team and covers all the relevant syllabus topics

Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

ACCA

BPP Learning Media

2019

Abstract

BPP Learning Media is an ACCA approved content provider. BPP ACCA F7 Financial Reporting Practice and Revision Kit has been comprehensively reviewed by the ACCA examining team and covers all the relevant syllabus topics.

Features include:

- Questions grouped by topic area and introduced by a ‘Do You Know?’ quiz to remind you of important points and how to approach questions.

- Two full mock exams are included to simulate a real exam experience.

Our ACCA examining team reviewed Study Texts and Practice & Revision Kits along will provide you with the up-to-date material you need for exam success.

The contents:

+ Finding questions.

+ Revising financial reporting.

+ Helping you with your revision.

+ Essential skill areas.

+ Questions and answers.

+ Exam practice.

Citation

ACCA. Financial reporting (FR): Practice & Revision kit, BPP Learning Media, 2019.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Financial reporting (FR): Practice & Revision kitFinancial accounting (FFA/FA): Interactive textFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

Financial accounting (FFA/FA): Interactive textFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

QR code

Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

Content

  • Thứ Năm, 13:35 10/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Truyền động - Tự động khí nén

Thứ Năm, 09:26 10/03/2022

Marketing căn bản

Thứ Năm, 09:24 10/03/2022

Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay

Thứ Năm, 09:15 10/03/2022

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Thứ Năm, 08:56 10/03/2022

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 - Toàn tập

Thứ Năm, 08:15 10/03/2022

Video giới thiệu