Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

BPP ACCA F7 Financial Reporting Practice and Revision Kit has been comprehensively reviewed by the ACCA examining team and covers all the relevant syllabus topics

Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

ACCA

BPP Learning Media

2019

Abstract

BPP Learning Media is an ACCA approved content provider. BPP ACCA F7 Financial Reporting Practice and Revision Kit has been comprehensively reviewed by the ACCA examining team and covers all the relevant syllabus topics.

Features include:

- Questions grouped by topic area and introduced by a ‘Do You Know?’ quiz to remind you of important points and how to approach questions.

- Two full mock exams are included to simulate a real exam experience.

Our ACCA examining team reviewed Study Texts and Practice & Revision Kits along will provide you with the up-to-date material you need for exam success.

The contents:

+ Finding questions.

+ Revising financial reporting.

+ Helping you with your revision.

+ Essential skill areas.

+ Questions and answers.

+ Exam practice.

Citation

ACCA. Financial reporting (FR): Practice & Revision kit, BPP Learning Media, 2019.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Financial reporting (FR): Practice & Revision kitFinancial accounting (FFA/FA): Interactive textFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

Financial accounting (FFA/FA): Interactive textFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

QR code

Financial reporting (FR): Practice & Revision kit

Content

  • Thứ Năm, 13:35 10/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Truyền động - Tự động khí nén

Thứ Năm, 09:26 10/03/2022

Marketing căn bản

Thứ Năm, 09:24 10/03/2022

Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay

Thứ Năm, 09:15 10/03/2022

Financial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit

Thứ Năm, 08:56 10/03/2022

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 - Toàn tập

Thứ Năm, 08:15 10/03/2022