Thông tin số

Cuốn “Thông tin số” cung cấp các kiến thức thiết yếu làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng một hệ truyền tin số dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông sau khi đã có các kiến thức về tín hiệu và hệ thống, Xử lý tín hiệu số, Xác suất và quá trình ngẫu nhiên.

Thông tin số

Nguyễn Viết Kính; Trịnh Anh Vũ

Giáo dục

2011

Tóm tắt

Cuốn “Thông tin số” cung cấp các kiến thức thiết yếu làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng một hệ truyền tin số dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông sau khi đã có các kiến thức về tín hiệu và hệ thống, Xử lý tín hiệu số, Xác suất và quá trình ngẫu nhiên.

Nội dung cuốn tài liệu gồm có 9 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu chung về truyền tin số

+ Chương 2: Truyền tin số qua kênh băng cơ sở

+ Chương 3: Mô hình không gian tín hiệu

+ Chương 4: Truyền tin số qua kênh băng thông dài

+ Chương 5: Một số hệ truyền tin thực tế

+ Chương 6: Điều chế trải phổ

+ Chương 7: Mã nguồn

+ Chương 8: Dung năng kênh và lý thuyết mã kênh

+ Chương 9: Mã kiểm soát lỗi

Trích dẫn

Nguyễn Viết Kính; Trịnh Anh Vũ. Thông tin số. Giáo dục, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Thông tin sốThực hành xử lý số tín hiệu với MatlabGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Thông tin số

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Mã QR

Thông tin số

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:02 02/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Writing Research Papers: A Complete Guide

Thứ Tư, 12:59 02/03/2022

Essentials of Reasearch Design and Methodology

Thứ Tư, 10:56 02/03/2022

Research methodology

Thứ Tư, 10:50 02/03/2022

Project Management Case Studies and Lessons Learned: Stakeholder, Scope, Knowledge, Schedule, Resource and Team Management

Thứ Tư, 10:43 02/03/2022

Thiết kế mạch và lập trình PLC

Thứ Tư, 10:32 02/03/2022