Essentials of Reasearch Design and Methodology

The text offers students and practitioners in the behavioral sciences and related disciplines important insights into identifying research topics, variables, and methodological approaches. Data collection and assessment strategies, interpretation methods, and important ethical considerations also receive significant coverage in this user-friendly guide. Essentials of Research Design and Methodology is the only available resource to condense the wide-ranging topics of the field into a concise, accessible format for handy and quick reference.

Essentials of Reasearch Design and Methodology

Marczyk, Geoffrey

John Wiley & Son,Inc

2005

Abstract

Essentials of Research Design and Methodology contains practical information on how to design and conduct scientific research in the behavioral and social sciences. This accessible guide covers basic to advanced concepts in a clear, concrete, and readable style.

The text offers students and practitioners in the behavioral sciences and related disciplines important insights into identifying research topics, variables, and methodological approaches. Data collection and assessment strategies, interpretation methods, and important ethical considerations also receive significant coverage in this user-friendly guide. Essentials of Research Design and Methodology is the only available resource to condense the wide-ranging topics of the field into a concise, accessible format for handy and quick reference.

As part of the Essentials of Behavioral Science series, this book offers a thorough review of the most relevant topics in research design and methodology. Each concise chapter features numerous callout boxes highlighting key concepts, bulleted points, and extensive illustrative material, as well as "Test Yourself" questions that help you gauge and reinforce your grasp of the information covered.

Citation

Marczyk,Geoffrey. Essentials of Reasearch Design and Methodology.John Wiley & Son.Inc, 2005.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Essentials of Reasearch Design and MethodologyCambride English for Job-hunting101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất
Essentials of Reasearch Design and Methodology
Cambride English for Job-hunting101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất

QR code

Essentials of Reasearch Design and Methodology

Content

  • Thứ Tư, 10:56 02/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Research methodology

Thứ Tư, 10:50 02/03/2022

Project Management Case Studies and Lessons Learned: Stakeholder, Scope, Knowledge, Schedule, Resource and Team Management

Thứ Tư, 10:43 02/03/2022

Thiết kế mạch và lập trình PLC

Thứ Tư, 10:32 02/03/2022

Mạng máy tính (Ngạc Văn An)

Thứ Tư, 09:33 02/03/2022

101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất (101 best practical effective CV-Resume's cover lettert, smarttip for job at all level)

Thứ Ba, 21:14 01/03/2022