101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất (101 best practical effective CV-Resume's cover lettert, smarttip for job at all level)

Cuốn sách “101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất= 101 best practical effective CV-Resume's cover lettert, smarttip for job at all level” Giới thiệu 101 mẫu sơ yếu lý lịch hiệu quả nhất do những chuyên gia hàng đầu lựa chọn  Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch của hơn 60 ngành nghề khác nhau, Gợi ý nhiều bí quyết thông minh để bạn dễ dàng xin được việc.

101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất (101 best practical effective CV-Resume's cover lettert, smarttip for job at all level)

Jay A. Block & Michael Betrus

Nhà xuất bản Trẻ

2004

Tóm tắt

Cuốn sách “101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất (101 best practical effective CV-Resume's cover lettert, smarttip for job at all level)” Giới thiệu 101 mẫu sơ yếu lý lịch hiệu quả nhất do những chuyên gia hàng đầu lựa chọn; Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch của hơn 60 ngành nghề khác nhau; Gợi ý nhiều bí quyết thông minh để bạn dễ dàng xin được việc.

Nội dung cuốn sách gồm 11 chương:

. Chương 1: Hướng dẫn sử dụng sách

. Chương 2: Những nẻo đường tìm việc

. Chương 3: Liệt kê kỹ năng

. Chương 4: Sơ yếu lý lịch là gì?

. Chương 5: Các loại sơ yếu lý lịch thành công

. Chương 6: Chiến lược “5P”

. Chương 7: Cấu trúc của một bản sơ yếu lý lịch

. Chương 8: Thư xin việc

. Chương 9: 10 mẫu thư xin việc mang tính hành động

. Chương 10: 101 SYLL mẫu đã từng được áp dụng thành công

. Chương 11: Các bí quyết giúp bạn được tuyển dụng

Trích dẫn

Jay A. Block & Michael Betrus. 101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất (101 best practical effective CV-Resume's cover lettert, smarttip for job at all level). NXB Trẻ, 2004.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhấtCambride English for Job-huntingThe Corporate Culture Survival Guide
101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhấtCambride English for Job-huntingThe Corporate Culture Survival Guide

Mã QR

101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất

Nội dung

  • Thứ Ba, 21:14 01/03/2022