Communicate in the workplace

This Guide has been designed to help you develop the skillsand knowledge required to achieve competence in this unit.To complete this unit successfully you need to follow theinstructions in this Learner’s Guide.

Communicate in the workplace

Australian National Training Authority

National WRAPS

2002

Abstract

This Guide has been designed to help you develop the skillsand knowledge required to achieve competence in this unit.To complete this unit successfully you need to follow theinstructions in this Learner’s Guide.Each Section of the Learner’s Guide will help you achieve oneof the required elements of competence.When you follow the Guide, Section by Section, you can keeptrack of the elements you have achieved.In each Section you are asked to learn a number of Steps.Make sure you fully complete each step before moving on tothe next. You will know that you are ready to move on whenyour coach/trainer is satisfied that you have completed theactivities correctly.LEARNING ACTIVITIESThere are a number of Learning Activities to help you developthe skills and knowledge required to achieve competence in thisunit. They may ask you to answer questions, discuss issues withyour coach/trainer or find additional information.Space is provided for written answers to activities, but pleaseuse additional pages if you need them.Some of the Learning Activities may ask you to check youranswers with your coach/trainer or to check them in theLearning Activities – Suggested Answers section at the back ofthis Guide.Follow the steps

. Section A: The Skills of Communication

. Section B: Communicating in a Retail Environment

. Section C: Good Telephone communication

. Section D: Working in Teams

. Section E: Reading and Interpreting retail documents

. Section F: Using numbers in the Workplace

Citation

Australian National Training Authority.Communicate in the workplace.National WRAPS, 2002.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Communicate in the workplaceCambride English for Job-huntingThe Corporate Culture Survival Guide
Communicate in the workplace
Cambride English for Job-huntingThe Corporate Culture Survival Guide

QR code

Communicate in the workplace

Content

  • Thứ Ba, 15:00 01/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Thứ Ba, 13:29 01/03/2022

Lý thuyết mạch - tín hiệu (Tập 1)

Thứ Ba, 11:46 01/03/2022

Cambride English for Job-hunting

Thứ Ba, 11:40 01/03/2022

Lý thuyết mạch (Phạm Văn Bình)

Thứ Ba, 11:15 01/03/2022

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Ba, 11:05 01/03/2022