Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Mục đích cơ bản của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Nguyễn Năng Phúc (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Mục đích cơ bản của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng thông tin, như: Hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai, các khách hàng, các nhà quản lý cấp trên, các nhà bảo hiểm, người lao động và các nhà nghiên cứu, các sinh viên kinh tế...

Do vậy để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng vào thực tiễn quản lý kinh tế, bộ môn phân tích kinh doanh, khoa kế toán, trường đại học kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn giáo trình: “Phân tích báo cáo tài chính”. Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong và ngoài nước.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính.

+ Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích.

+ Chương 3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính.

+ Chương 4: Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng.

+ Chương 5: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.

+ Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh.

+Chương 7: Dịnh giá doanh nghiệp, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính.

+ Chương 8: Dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

+ Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trích dẫn

Nguyễn Năng Phúc ( Ch.b). Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánBáo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánBáo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá

Mã QR

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:01 18/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 Edition

Thứ Sáu, 09:16 18/03/2022

Giáo trình thực hành máy điện

Thứ Sáu, 04:37 18/03/2022

Điều khiển với Simatic S7 - 300

Thứ Sáu, 03:29 18/03/2022

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Thứ Sáu, 02:47 18/03/2022

Introduction to digital signal processing and filter design

Thứ Năm, 14:01 17/03/2022

Video giới thiệu