Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

The book Caution! Wireless Networking: Preventing a Data Disaster  offers a brief introduction to wireless networking and identifies the most common internal and external pitfalls-and ways to avoid and correct them.

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Jack McCullough

Wiley Publishing, Inc.

2004

Abstract

The book Caution! Wireless Networking: Preventing a Data Disaster offers a brief introduction to wireless networking and identifies the most common internal and external pitfalls-and ways to avoid and correct them.

The contens of the book include 2 parts:

+ Part 1: Understanding the threat: A brief overview of Wifi; Network fundamentals and security concerns; The people behind the problem; Hijacking wifi; More wireless attacks; Wardriving; Viruses and wifi.

+ Part 2: Protecting yourself: Technical pitfalls and solutions; Wireless privacy concerns; Encrytion and wifi; Securing your WLAN; Protecting your wifi data.

Citation

Jack McCullough. Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster. Wiley Publishing, Inc, 2004.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Caution! Wireless networking: Preventing a data disasterAdvanced Mac OS X Programming: The Big Nerd Ranch Guide 3D Animation Essentials
Caution! Wireless networking: Preventing a data disasterAdvanced mac os x programming, the big nerd ranch guide3D Animation Essentials

QR code

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Content

  • Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Phân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

Thứ Năm, 10:36 28/07/2022

Principles of Accounting Tools for Business Decision Making. Vol 1

Thứ Năm, 10:35 28/07/2022

Principles of accounting

Thứ Năm, 10:29 28/07/2022

Lý luận phê bình : Đi tìm chân lý nghệ thuật.

Thứ Năm, 10:24 28/07/2022

Truyện và ký: Bức thư làng Mực

Thứ Năm, 09:51 28/07/2022