Lý luận phê bình : Đi tìm chân lý nghệ thuật.

“Đi tìm chân lý nghệ thuật” là tập tiểu luận phê bình được viết bởi Nhà văn Hà Minh Đức

Lý luận phê bình : Đi tìm chân lý nghệ thuật.

Hà Minh Đức

Hội Nhà Văn

2014

Tóm tắt

Nền văn học Việt Nam được Bác Hồ đặt nền móng từ những năm đầu thế kỉ 20 và có bước phát triển rực rỡ từ sau cách mạng Tháng 8/1945, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đội ngũ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học cách mạng và kháng chiến là bức tượng đại kỳ vĩ ghi lại diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời kì vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn học lên một tầm cao mới.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Nhà nước đã quyết định giao cho hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn thực hiện dự án “Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước”. Giai đoạn thực hiện ( 2014 – 2015). Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua 3 đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012.

Nhà văn, Giáo sư Hà Minh Đức sinh năm 1935, quê quán: Vĩnh Lộc, Vĩnh An, tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên Đảng CSVN, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đạt giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1, năm 2001. Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2012.

“Đi tìm chân lý nghệ thuật” là tập tiểu luận phê bình được viết bởi Nhà văn Hà Minh Đức. Những thành quả của văn học trong công cuộc đổi mới là sự kết hợp được giữa chân lý của đời sống và cảm hứng sáng tác của nhà văn. Hoạt động phê bình cũng tham gia có hiệu quả vào quá trình ấy qua việc xác định những chuẩn mực và cơ sở lý luận để làm sáng tỏ chân lý nghệ thuật. Đây thực sự là sự tìm kiếm rất năng động và sáng tạo của văn học. Noi theo tinh thần trên “Đi tìm chân lý nghệ thuật” là sự thể nghiệm và nỗ lực của người viết trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu văn học ở một chặng đượng lịch sử mới.

Trích dẫn

Hà Minh Đức. Lý luận phê bình :Đi tìm chân lý nghệ thuật, Hội Nhà văn, 2014

Bộ sưu tập

Văn học – Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Lý luận phê bình :Đi tìm chân lý nghệ thuật.Lý luận phê bình: Khơi dòng lý thuyết; Trên đà đổi mới văn hóa nghệ thuậtGóp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình

Lý luận phê bình :Đi tìm chân lý nghệ thuật.

Lý luận phê bình: Khơi dòng lý thuyết; Trên đà đổi mới văn hóa nghệ thuậtGóp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình

Mã QR

Lý luận phê bình :Đi tìm chân lý nghệ thuật.

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:24 28/07/2022